Tiedustelulaki http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/170122/all Mon, 11 Mar 2019 21:00:04 +0200 fi Synnyttääkö tiedustelulaki seuraavan Aarnion? http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271372-synnyttaako-tiedustelulaki-seuraavan-aarnion <p><a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006031070.html">Pitkään valmistellut tiedustelulait hyväksyttiin tänään</a>.&nbsp;Kyseessä on on laaja kokonaisuus, jonka tuomat muutokset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään. Ehkä merkittävin muutos on suojelupoliisille ja sotilastiedustelulle myönnettävät oikeudet valvoa kaikkea rajat ylittävää tietoliikennettä ilman rikosepäilyä. Tämä koskettaa isoa osaa meidän päivittäisestä tietoliikenteestä, koska harva palvelu rajoittuu vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Jatkossa jokainen meistä joutuu elämään sen tietämyksen kanssa, että käytännössä jokainen sähköpostimme ja pikaviestimme voi päätyä viranomaisten toimesta salaa luetuksi. Emme voi enää luottaa viestinnän luottamuksellisuuteen kuten ennen.</p> <p>Tiedustelulaki tuo myös muita uusia tiedusteluoikeuksia, kuten esimerkiksi laitteen tai ohjelmiston asentaminen teknistä laitetarkkailua varten. Työtietokoneeseesi voidaan esimerkiksi salaa asentaa ohjelma salasanojen keräämiseksi tai kameran salakatselemiseksi. On toki selvää, että lain tarkoitus ei ole, eikä suojelupoliisin tavoite ole, rivikansalaisen webkameran seuraaminen tai tekstiviestien lukeminen, mutta järjestelmän on päästävä käsittelemään laajoja tietovirtoja, jotta se voi löytää tuloksia sille syötetyillä hakuehdoilla. Toivottavasti järjestelmään ei syötetä luvattomia hakuehtoja tai järjestelmän tietovirtoja ei muuten tarkastella sopimattomasti. Mikäli tapahtuu vahinko, ja viranomaiset päätyvät lukemaan viestejämme, joita he eivät saisi lukea, ei tästä tarvitse asianomaiselle ilmoittaa. Voimme vain toivoa, että väärinkäytöksiä ei tapahdu ja että tiedusteluoikeuksien laillisuusvalvontaan toimii.</p> <p>Olen jonkin verran keskustellut näistä ongelmista. Keskustelua on kuitenkin ollut välillä vaikea käydä, sillä valvonnan vaatijat pyrkivät sulkemaan keskustelun muutamalla usein toistuvalla keinolla.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Yksi keino on vedota siihen, että laki sisältää paljon muutakin kuin verkkoliikennetiedustelun. Tiedustelulaki on poikkeuksellisen laaja kokonaisuus. Tämä ei kuitenkaan selitä, miksi sen yksittäisestä ongelmakohdasta ei voitaisi keskustella. On myös kohtuuton vaatimus sulkea keskustelun ulkopuolelle he, joilla ei ole mahdollisuuttaa perehtyä laajan lakipaketin kaikkiin yksityiskohtiin. Tiedustelulaki kuitenkin koskettaa jokaista.</p> <p>Toinen keino on vedota siihen, että valvontaa voidaan tehdään vain osalle tietoliikenteestä, koska sitä on niin paljon. Tämä on kuitenkin vain ajan myötä katoava teknologinen rajoite, eikä muuta sitä ydinongelmaa, että tiedustelua voidaan suorittaa ilman rikosepäilyä ja että jokainen joutuu elämään sen tiedon kanssa, että milloin tahansa oma rajat ylittävä viestintä voi olla syyttä viranomaisten salaisen tarkkailun alaista.</p> <p>Kolmas keino on laillisuusvalvontaan vetoaminen. On selvää, että mikäli siviilitiedustelua silti tehdään, on järkevää asettaa sen toiminnalle rajoja ja valvontamekanismeja. Tässä olemme onnistumassa paremmin kuin monet verrokkimaat, sillä joissakin niistä valvontaa on ensin tehty salaa ja laittomasti, ja vasta paljastumisen jälkeen luotu laittoman toiminnan laillistavat lait. Siviilitiedustelun laillisuusvalvonnasta on keskusteltu aika hyvin ja lakiin on tehty jonkin verran tärkeitä korjauksia. Laillisuusvalvonta ei kuitenkaan poista massavalvonnan ydinongelmaa.</p> <p>Neljäs keino on muiden valtioiden harjoittamaan valvontaan vetoaminen. Mutta kuinka tilannetta parantaa yhtään se, että nyt salakuuntelijoita on yksi enemmän?&nbsp;</p> <p>Olen päätynyt siihen pessimistinen lopputulokseen, että tiedustelulain perimmäisiä ongelmia voidaan korjata vasta sen jälkeen, kun olemme kohdanneet Aarnion veroisen skandaalin. Väärinkäytösten paljastumiseen asti on vain toivottava, että niitä ei voi täällä tapahtua.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pitkään valmistellut tiedustelulait hyväksyttiin tänään. Kyseessä on on laaja kokonaisuus, jonka tuomat muutokset vaikuttavat jokaisen suomalaisen elämään. Ehkä merkittävin muutos on suojelupoliisille ja sotilastiedustelulle myönnettävät oikeudet valvoa kaikkea rajat ylittävää tietoliikennettä ilman rikosepäilyä. Tämä koskettaa isoa osaa meidän päivittäisestä tietoliikenteestä, koska harva palvelu rajoittuu vain Suomen rajojen sisäpuolelle. Jatkossa jokainen meistä joutuu elämään sen tietämyksen kanssa, että käytännössä jokainen sähköpostimme ja pikaviestimme voi päätyä viranomaisten toimesta salaa luetuksi. Emme voi enää luottaa viestinnän luottamuksellisuuteen kuten ennen.

Tiedustelulaki tuo myös muita uusia tiedusteluoikeuksia, kuten esimerkiksi laitteen tai ohjelmiston asentaminen teknistä laitetarkkailua varten. Työtietokoneeseesi voidaan esimerkiksi salaa asentaa ohjelma salasanojen keräämiseksi tai kameran salakatselemiseksi. On toki selvää, että lain tarkoitus ei ole, eikä suojelupoliisin tavoite ole, rivikansalaisen webkameran seuraaminen tai tekstiviestien lukeminen, mutta järjestelmän on päästävä käsittelemään laajoja tietovirtoja, jotta se voi löytää tuloksia sille syötetyillä hakuehdoilla. Toivottavasti järjestelmään ei syötetä luvattomia hakuehtoja tai järjestelmän tietovirtoja ei muuten tarkastella sopimattomasti. Mikäli tapahtuu vahinko, ja viranomaiset päätyvät lukemaan viestejämme, joita he eivät saisi lukea, ei tästä tarvitse asianomaiselle ilmoittaa. Voimme vain toivoa, että väärinkäytöksiä ei tapahdu ja että tiedusteluoikeuksien laillisuusvalvontaan toimii.

Olen jonkin verran keskustellut näistä ongelmista. Keskustelua on kuitenkin ollut välillä vaikea käydä, sillä valvonnan vaatijat pyrkivät sulkemaan keskustelun muutamalla usein toistuvalla keinolla.  

Yksi keino on vedota siihen, että laki sisältää paljon muutakin kuin verkkoliikennetiedustelun. Tiedustelulaki on poikkeuksellisen laaja kokonaisuus. Tämä ei kuitenkaan selitä, miksi sen yksittäisestä ongelmakohdasta ei voitaisi keskustella. On myös kohtuuton vaatimus sulkea keskustelun ulkopuolelle he, joilla ei ole mahdollisuuttaa perehtyä laajan lakipaketin kaikkiin yksityiskohtiin. Tiedustelulaki kuitenkin koskettaa jokaista.

Toinen keino on vedota siihen, että valvontaa voidaan tehdään vain osalle tietoliikenteestä, koska sitä on niin paljon. Tämä on kuitenkin vain ajan myötä katoava teknologinen rajoite, eikä muuta sitä ydinongelmaa, että tiedustelua voidaan suorittaa ilman rikosepäilyä ja että jokainen joutuu elämään sen tiedon kanssa, että milloin tahansa oma rajat ylittävä viestintä voi olla syyttä viranomaisten salaisen tarkkailun alaista.

Kolmas keino on laillisuusvalvontaan vetoaminen. On selvää, että mikäli siviilitiedustelua silti tehdään, on järkevää asettaa sen toiminnalle rajoja ja valvontamekanismeja. Tässä olemme onnistumassa paremmin kuin monet verrokkimaat, sillä joissakin niistä valvontaa on ensin tehty salaa ja laittomasti, ja vasta paljastumisen jälkeen luotu laittoman toiminnan laillistavat lait. Siviilitiedustelun laillisuusvalvonnasta on keskusteltu aika hyvin ja lakiin on tehty jonkin verran tärkeitä korjauksia. Laillisuusvalvonta ei kuitenkaan poista massavalvonnan ydinongelmaa.

Neljäs keino on muiden valtioiden harjoittamaan valvontaan vetoaminen. Mutta kuinka tilannetta parantaa yhtään se, että nyt salakuuntelijoita on yksi enemmän? 

Olen päätynyt siihen pessimistinen lopputulokseen, että tiedustelulain perimmäisiä ongelmia voidaan korjata vasta sen jälkeen, kun olemme kohdanneet Aarnion veroisen skandaalin. Väärinkäytösten paljastumiseen asti on vain toivottava, että niitä ei voi täällä tapahtua. 

]]>
2 http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271372-synnyttaako-tiedustelulaki-seuraavan-aarnion#comments Aarnio Internet Suojelupoliisi Tiedustelulait Tiedustelulaki Mon, 11 Mar 2019 19:00:04 +0000 Jussi Mäkipelto http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271372-synnyttaako-tiedustelulaki-seuraavan-aarnion
Sote- ja tiedustelulaeista ei pidä tehdä perustuslain vastaisia http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270308-sote-ja-tiedustelulaeista-ei-pida-tehda-perustuslain-vastaisia <p>Viime viikkoina on vuoron perään ihmetelty kun tiedustelulait ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslait takkuavat milloin hallituskumppanien riitojen takia, milloin perustuslakiongelmien vuoksi. On esimerkiksi moitittu, että perustuslakia tulkittaisiin perustuslakivaliokunnassa liian tiukasti ja lausuntoja antaneita asiantuntijoita on moitittu henkilökohtaisuuksiin menemisellä.</p><p>Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. On muutama hyvin yksinkertainen perusasia, jotka näitä lakeja säädettäessä tulisi muistaa ja ne liittyvät ihmisoikeuksiin.</p><p>Siviili- ja sotilastiedustelu on esimerkiksi asia, joka tietenkin puuttuu ihmisten yksityisyydensuojaan, joten on selvää, että toiminnalta odotetaan hienovaraisuutta ja pätevää valvontaa. On eettisesti kestämätöntä, jos viranomaisten kuten suojelupoliisin annettaisiin valvoa itseään sen sijaan, että valvontaan valittaisiin esimerkiksi kansanedustajia eduskunnan sisäisessä vaalissa riippumattomasti. On myös huolehdittava siitä, että jos tiedustelua on tehty väärin perustein, kohteella olisi oikeus siitä jälkikäteen tietää, samoin kuin siitä, ettei väärin perustein saatua tiedusteluaineistoa saisi hyödyntää muiden mahdollisesti lievempien rikosten tai rikkomusten syytetoimissa.</p><p>Mitä tulee sote-uudistukseen, siinä on suurimpana ongelmana se, että yksityistämisen kohteena on julkisia palveluita, jotka on lailla säädetty valtion tai kuntien tai mahdollisesti tulevaisuudessa maakuntien velvoitteiksi. Näitä palveluita ei siis voi jättää tarjoamatta ja se jättää etenkin syrjäseuduilla auki mahdollisuuksia terveydenhuollon yksityisiin monopoleihin, joilla on myös piikki auki verovaroista. Ongelma ratkeaisi pitämällä kunnallinen terveydenhoito julkisena, mahdollisesti isompien yksiköiden järjestämänä ja jättämällä yksityiselle puolelle palvelut, joita voidaan tarjota markkinaehtoisina ilman, että perusoikeudet saada terveydenhoitoa vaarantuisivat. Nykyiselläänkin monet työnantajat maksavat yksityisille lääkäriasemille työterveydenhuollon järjestämisestä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime viikkoina on vuoron perään ihmetelty kun tiedustelulait ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuslait takkuavat milloin hallituskumppanien riitojen takia, milloin perustuslakiongelmien vuoksi. On esimerkiksi moitittu, että perustuslakia tulkittaisiin perustuslakivaliokunnassa liian tiukasti ja lausuntoja antaneita asiantuntijoita on moitittu henkilökohtaisuuksiin menemisellä.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. On muutama hyvin yksinkertainen perusasia, jotka näitä lakeja säädettäessä tulisi muistaa ja ne liittyvät ihmisoikeuksiin.

Siviili- ja sotilastiedustelu on esimerkiksi asia, joka tietenkin puuttuu ihmisten yksityisyydensuojaan, joten on selvää, että toiminnalta odotetaan hienovaraisuutta ja pätevää valvontaa. On eettisesti kestämätöntä, jos viranomaisten kuten suojelupoliisin annettaisiin valvoa itseään sen sijaan, että valvontaan valittaisiin esimerkiksi kansanedustajia eduskunnan sisäisessä vaalissa riippumattomasti. On myös huolehdittava siitä, että jos tiedustelua on tehty väärin perustein, kohteella olisi oikeus siitä jälkikäteen tietää, samoin kuin siitä, ettei väärin perustein saatua tiedusteluaineistoa saisi hyödyntää muiden mahdollisesti lievempien rikosten tai rikkomusten syytetoimissa.

Mitä tulee sote-uudistukseen, siinä on suurimpana ongelmana se, että yksityistämisen kohteena on julkisia palveluita, jotka on lailla säädetty valtion tai kuntien tai mahdollisesti tulevaisuudessa maakuntien velvoitteiksi. Näitä palveluita ei siis voi jättää tarjoamatta ja se jättää etenkin syrjäseuduilla auki mahdollisuuksia terveydenhuollon yksityisiin monopoleihin, joilla on myös piikki auki verovaroista. Ongelma ratkeaisi pitämällä kunnallinen terveydenhoito julkisena, mahdollisesti isompien yksiköiden järjestämänä ja jättämällä yksityiselle puolelle palvelut, joita voidaan tarjota markkinaehtoisina ilman, että perusoikeudet saada terveydenhoitoa vaarantuisivat. Nykyiselläänkin monet työnantajat maksavat yksityisille lääkäriasemille työterveydenhuollon järjestämisestä.

]]>
0 http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270308-sote-ja-tiedustelulaeista-ei-pida-tehda-perustuslain-vastaisia#comments Maakunta- ja sote-uudistus Tiedustelulaki Mon, 25 Feb 2019 15:08:48 +0000 Mikko Nummelin http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270308-sote-ja-tiedustelulaeista-ei-pida-tehda-perustuslain-vastaisia
Kuinka sinisilmäisiä oikein olemme? Tiedustelulait voimaan nopeasti http://villekalervovalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269933-kuinka-sinisilmaisia-oikein-olemme-tiedustelulaki-voimaan-nopeasti <p>Uudet siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lakiesitykset ovat <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271902-selitys-eduskunnan-yllatyskaanteelle-tiedustelulaeista-oli-nousemassa-myrsky-tilanne">jumiutuneet eduskuntaan.</a> Pahimmassa tapauksessa riskinä on, että tämä eduskunta ei ehdi lakeja enää käsittelemään.</p><p><strong>Tiedustelulakien tarve on kuitenkin kipeä.</strong> Maailma on muuttunut jo aikapäiviä sitten: yhteiskunta on digitalisoitunut ja terrorismi yleistynyt. Vakaviakin terroristitekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Hirmutekoja onkin nähty pitkin Eurooppaa, meillä Suomessakin.</p><p>Järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälistä ja hyödyntää kaikki tietotekniikan mahdollisuudet. Teknologia tehostaa toimintoja asekaupasta kyberrikollisuuteen ja ihmissalakuljetukseen.</p><p>Maailman armeijat ovat myös digitalisoituneet. Kyber-ulottuvuutta voi kutsua jo neljänneksi sotatantereeksi, perinteisten maan, meren ja ilman lisäksi. Verkossa tiedustelu- ja häirintätoiminta on jatkuvaa, kuten tiedämme.</p><p>Näiden uhkien torjuminen edellyttää, että viranomaiset pystyvät sitä tehokkaasti havaitsemaan. Ilman selkeää lainsäädäntöä viranomaisten silmät ovat sidotut.</p><p><strong>Olemme jo nyt pahasti jälkijunassa.</strong> Suurin osa länsimaista on hoitanut tiedustelun mahdollistavan lainsäädännön kuntoon jo aikapäiviä sitten. Autoritaarisissa maissa länsimaiden toiminta on varmasti herättänyt hilpeyttä, rikollisista puhumattakaan.</p><p>Mitä tekee Suomi? Jumiutuu vuosiksi erilaisiin työryhmävalmisteluihin ja teoreettisiin pohdintoihin, joissa varmistellaan poikkeuksen poikkeuksia ja pahimpia mahdollisia lopputulemia. Kuinka sinisilmäisiä oikein olemme? Jättäydymmekö itse laatimillamme rajoituksilla ja asioiden viivyttelyllä valmiiksi vielä lisää takamatkalle, ja annamme vieraille valloille, rikollisille ja terroristijärjestöille etumatkaa?</p><p>Miten voisi olla perusteltua, että kansalaisten turvallisuutta ei saada turvattua, mutta loputtomia perusoikeuspohdintoja kyllä käydään? Varsinkin, kun Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien valvontaa tiukennetaan tiedustelulakien yhteydessä ja yksityisyydensuojaan niin vähän kuin mahdollista.</p><p>Valtion olemassaolon oikeutuksen ytimessä on kuitenkin ennen kaikkea kansalaisten turvallisuus. Todistustaakka on aika voimakkaasti sillä, joka väittää, että Suomen valtio tai jokin osa siitä muodostaa suuremman uhan suomalaisille kuin esimerkiksi terroristijärjestöt, rikolliset tai aggressiiviset ulkovallat.</p><p>Ajanmukainen tiedustelulainsäädäntö pitää saattaa voimaan välittömästi.</p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Ville Valkonen</strong></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Uudet siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lakiesitykset ovat jumiutuneet eduskuntaan. Pahimmassa tapauksessa riskinä on, että tämä eduskunta ei ehdi lakeja enää käsittelemään.

Tiedustelulakien tarve on kuitenkin kipeä. Maailma on muuttunut jo aikapäiviä sitten: yhteiskunta on digitalisoitunut ja terrorismi yleistynyt. Vakaviakin terroristitekoja voidaan nykyään toteuttaa entistä lyhyemmällä valmisteluajalla ja vakavammin seurauksin. Hirmutekoja onkin nähty pitkin Eurooppaa, meillä Suomessakin.

Järjestäytynyt rikollisuus on kansainvälistä ja hyödyntää kaikki tietotekniikan mahdollisuudet. Teknologia tehostaa toimintoja asekaupasta kyberrikollisuuteen ja ihmissalakuljetukseen.

Maailman armeijat ovat myös digitalisoituneet. Kyber-ulottuvuutta voi kutsua jo neljänneksi sotatantereeksi, perinteisten maan, meren ja ilman lisäksi. Verkossa tiedustelu- ja häirintätoiminta on jatkuvaa, kuten tiedämme.

Näiden uhkien torjuminen edellyttää, että viranomaiset pystyvät sitä tehokkaasti havaitsemaan. Ilman selkeää lainsäädäntöä viranomaisten silmät ovat sidotut.

Olemme jo nyt pahasti jälkijunassa. Suurin osa länsimaista on hoitanut tiedustelun mahdollistavan lainsäädännön kuntoon jo aikapäiviä sitten. Autoritaarisissa maissa länsimaiden toiminta on varmasti herättänyt hilpeyttä, rikollisista puhumattakaan.

Mitä tekee Suomi? Jumiutuu vuosiksi erilaisiin työryhmävalmisteluihin ja teoreettisiin pohdintoihin, joissa varmistellaan poikkeuksen poikkeuksia ja pahimpia mahdollisia lopputulemia. Kuinka sinisilmäisiä oikein olemme? Jättäydymmekö itse laatimillamme rajoituksilla ja asioiden viivyttelyllä valmiiksi vielä lisää takamatkalle, ja annamme vieraille valloille, rikollisille ja terroristijärjestöille etumatkaa?

Miten voisi olla perusteltua, että kansalaisten turvallisuutta ei saada turvattua, mutta loputtomia perusoikeuspohdintoja kyllä käydään? Varsinkin, kun Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien valvontaa tiukennetaan tiedustelulakien yhteydessä ja yksityisyydensuojaan niin vähän kuin mahdollista.

Valtion olemassaolon oikeutuksen ytimessä on kuitenkin ennen kaikkea kansalaisten turvallisuus. Todistustaakka on aika voimakkaasti sillä, joka väittää, että Suomen valtio tai jokin osa siitä muodostaa suuremman uhan suomalaisille kuin esimerkiksi terroristijärjestöt, rikolliset tai aggressiiviset ulkovallat.

Ajanmukainen tiedustelulainsäädäntö pitää saattaa voimaan välittömästi.

 

Ville Valkonen

]]>
12 http://villekalervovalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269933-kuinka-sinisilmaisia-oikein-olemme-tiedustelulaki-voimaan-nopeasti#comments Tiedustelulaki Tue, 19 Feb 2019 18:57:10 +0000 Ville Valkonen http://villekalervovalkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269933-kuinka-sinisilmaisia-oikein-olemme-tiedustelulaki-voimaan-nopeasti
Otsikoissa jo ennakkoasenne http://markkulehto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269619-otsikoissa-jo-ennakkoasenne <p>Tämän aamun Ykkösaamun ohjelmaoppaan alkutekstistä kiinnitti huomiota oheinen kohta:</p><p>YLE:n Radio ohjelmaopas</p><p>to 14.2.2019 klo 08.10</p><p><a class="link-grey" href="https://areena.yle.fi/1-4654548">Ykkösaamu</a></p><p>&quot;Hallintovaliokunnan hutilointi ajoi tiedustelulakien säätämisen umpikujaan. Hallintovaliokunnan pj. Juho Eerola (ps.) ja puolustusvaliokunnan varapj. Mika Kari )sd.).&quot;</p><p>Eli tässä lähdetiin jo etukäteen siitä, että Hallintovaliokunta on siis joka tapauksessa hutiloinut. Siis &quot;tuomio&quot; on jo annettu ennen kuin hallintovaliokunnan jäseniä on vielä edes ohjelmassa kuultu.&nbsp;&nbsp;</p><p>Muualla mediassa on käytetty&nbsp; mm. oheista otsikkoa:</p><p>&quot;Valiokuntien hutera lainsäädäntötyö pakotti eduskunnan puhemiehen vetämään hätäjarrusta tiedustelulakien kohdalla &ndash; kansanedustajat sulkivat korvansa kritiikiltä&quot; , HS, 13.2.2019, klo 14:08</p><p>Melkoista ennakkoasennetta medialta, kun asiaa, että onko todella näin, puhemies Paula Risikko on vasta lähtenyt selvittelemään. Eikös median pitäisi olla objektiivinen myös otsikoinnissaan ? Keltainen lehdistö ja 7 -lehti ovat sitten kai erikseen omaa luokkaansa.&nbsp;</p><p>Onko media lähtenyt otsikoinnissaan näiden twiittaavien asiantuntijoiden kelkaan ? Tulee ottaa huomioon, että monelle kiireiselle&nbsp; kansalaiselle mielikuvat muodostuvat usein pelkkien otsikoiden kautta. Tämänhän myös kokeneet toimittajat tietävät.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tämän aamun Ykkösaamun ohjelmaoppaan alkutekstistä kiinnitti huomiota oheinen kohta:

YLE:n Radio ohjelmaopas

to 14.2.2019 klo 08.10

Ykkösaamu

"Hallintovaliokunnan hutilointi ajoi tiedustelulakien säätämisen umpikujaan. Hallintovaliokunnan pj. Juho Eerola (ps.) ja puolustusvaliokunnan varapj. Mika Kari )sd.)."

Eli tässä lähdetiin jo etukäteen siitä, että Hallintovaliokunta on siis joka tapauksessa hutiloinut. Siis "tuomio" on jo annettu ennen kuin hallintovaliokunnan jäseniä on vielä edes ohjelmassa kuultu.  

Muualla mediassa on käytetty  mm. oheista otsikkoa:

"Valiokuntien hutera lainsäädäntötyö pakotti eduskunnan puhemiehen vetämään hätäjarrusta tiedustelulakien kohdalla – kansanedustajat sulkivat korvansa kritiikiltä" , HS, 13.2.2019, klo 14:08

Melkoista ennakkoasennetta medialta, kun asiaa, että onko todella näin, puhemies Paula Risikko on vasta lähtenyt selvittelemään. Eikös median pitäisi olla objektiivinen myös otsikoinnissaan ? Keltainen lehdistö ja 7 -lehti ovat sitten kai erikseen omaa luokkaansa. 

Onko media lähtenyt otsikoinnissaan näiden twiittaavien asiantuntijoiden kelkaan ? Tulee ottaa huomioon, että monelle kiireiselle  kansalaiselle mielikuvat muodostuvat usein pelkkien otsikoiden kautta. Tämänhän myös kokeneet toimittajat tietävät. 

]]>
2 http://markkulehto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269619-otsikoissa-jo-ennakkoasenne#comments Otsikko Radio Tiedustelulaki Ykkösaamu Yle Thu, 14 Feb 2019 07:02:51 +0000 Markku Lehto http://markkulehto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269619-otsikoissa-jo-ennakkoasenne
Tiedustelulainsäädännön valmistelu vaatiikin lisäaikaa http://jeresumell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269570-tiedustelulainsaadannon-valmistelu-vaatiikin-lisaaikaa <p>Tänään YLE uutisoi, kuinka ensimmäiseen käsittelyyn tänään pitänyt tuleva tiedustelulakiesitys vedetään pois jatkoselvittelyä varten. Itse olen sitä mieltä, että tiedustelulakia alettiin valmistella liian kiireellä, ja edellisessä esityksessä oli tavallisten kansalaisten tietosuoja uhattuna.</p><p>Jos laki menisi läpi sellaisenaan, kun sitä ehdotettiin, poliisilla olisi lupa tutkia lain nojalla periaatteessa kenen tahansa sähköpostiviestejä. Etenkin jos on poliisin vanha tuttu sen jäljiltä, että ollut kerran esimerkiksi juoppoputkassa, mikäli poliiseilla on sähköposti-osoite tiedossa, se antasi yhden hyvän tekosyyn lähteä tutkimaan sähköpostiviestejä sen nojalta, että putkassa juopottelun takia olleella henkilöllä ehkä jotain tekemistä rikollisuuden parissa, vaikka näin ei olisikaan.</p><p>Vaikka tavallisella kansalaisella ei olekaan tavallisesti mitään hämärää sähköposti-viesteissä, yksityisyyden suojan menettämienn viestien osalta on kiusallista.</p><p>Laki ei tule varmaan valmiinakaan kattamaan rikollisten suosimia kertakäyttöisiä sähköposti-palveluita, joita nämä voivat hyödyntää, esim TOR-verkossa lähettääkseen esimerkiksi anonyymejä sähköpostiviestejä&nbsp; jonkin jullkisen henkilön uhkailu motiivina, tai välineenä hoitaa hämäriä liiketoimintasuhteita, mikäli ei mielipiteet ei ole samassa linjassa omien mielipiteiden kanssa.</p><p>Kansalainen kuitenkin voi varautua tähän, että jättää antamatta sähköposti-osoitteensa poliisille, eikä julkaise sitä missään sivustolla netissä. Netissähän sitä ei kannata julkaista senkään takia, koska roskaposti-botit keräävät automaattisesti sähköposti-osotteita verkkosivuilta, ja näin roskapostittajat saavat massapostitettua kaikenlaista roskaa osotteisiin. Lisäksi sähköpostiosoite-listat on pimeässä Internetissä kauppatavaraa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Tänään YLE uutisoi, kuinka ensimmäiseen käsittelyyn tänään pitänyt tuleva tiedustelulakiesitys vedetään pois jatkoselvittelyä varten. Itse olen sitä mieltä, että tiedustelulakia alettiin valmistella liian kiireellä, ja edellisessä esityksessä oli tavallisten kansalaisten tietosuoja uhattuna.

Jos laki menisi läpi sellaisenaan, kun sitä ehdotettiin, poliisilla olisi lupa tutkia lain nojalla periaatteessa kenen tahansa sähköpostiviestejä. Etenkin jos on poliisin vanha tuttu sen jäljiltä, että ollut kerran esimerkiksi juoppoputkassa, mikäli poliiseilla on sähköposti-osoite tiedossa, se antasi yhden hyvän tekosyyn lähteä tutkimaan sähköpostiviestejä sen nojalta, että putkassa juopottelun takia olleella henkilöllä ehkä jotain tekemistä rikollisuuden parissa, vaikka näin ei olisikaan.

Vaikka tavallisella kansalaisella ei olekaan tavallisesti mitään hämärää sähköposti-viesteissä, yksityisyyden suojan menettämienn viestien osalta on kiusallista.

Laki ei tule varmaan valmiinakaan kattamaan rikollisten suosimia kertakäyttöisiä sähköposti-palveluita, joita nämä voivat hyödyntää, esim TOR-verkossa lähettääkseen esimerkiksi anonyymejä sähköpostiviestejä  jonkin jullkisen henkilön uhkailu motiivina, tai välineenä hoitaa hämäriä liiketoimintasuhteita, mikäli ei mielipiteet ei ole samassa linjassa omien mielipiteiden kanssa.

Kansalainen kuitenkin voi varautua tähän, että jättää antamatta sähköposti-osoitteensa poliisille, eikä julkaise sitä missään sivustolla netissä. Netissähän sitä ei kannata julkaista senkään takia, koska roskaposti-botit keräävät automaattisesti sähköposti-osotteita verkkosivuilta, ja näin roskapostittajat saavat massapostitettua kaikenlaista roskaa osotteisiin. Lisäksi sähköpostiosoite-listat on pimeässä Internetissä kauppatavaraa.

 

 

 

 

 

]]>
0 http://jeresumell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269570-tiedustelulainsaadannon-valmistelu-vaatiikin-lisaaikaa#comments Suomen uusi tiedustelulakiehdotus Tiedustelu Tiedustelulaki Wed, 13 Feb 2019 11:25:49 +0000 Jere Sumell http://jeresumell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269570-tiedustelulainsaadannon-valmistelu-vaatiikin-lisaaikaa
Yksityisyys, tietoyhteiskunta ja lainsäätäjä http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264396-yksityisyys-tietoyhteiskunta-ja-lainsaataja <p>Piraattipuolue puhuu paljon oikeudesta yksityisyyteen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus päättää siitä, että kuinka paljon he itsestään ja elämästään kertovat muille ihmisille. Vaikkemme tekisi mitään rikollista tai moraalisesti paheksuttavaa, useimmat meistä tykkäävät laittaa vessan oven kiinni käydessämme asioillamme, ja alastomuuskin on asia mitä tahdomme itse säädellä: Missä olemme alasti, kenen kanssa ja millä ehdoilla. Sama pätee elämäämme yleisesti: Minä en ainakaan halua jakaa Google-hakuhistoriaani! Käydään tässä nyt läpi kolme eri aspektia yksityisyydestä ja mitä haasteita lainsäätäjillä on nopeasti kehittyvän tietoyhteiskunnan ja digitalisaation takia.</p><p><strong>Kanssakansalaiset</strong></p><p>Naapureilta ja työkavereiltamme olemme aika hyvin suojassa. Ehkä suurin murros muutaman vuosikymmenen taakse on yhdistelmä kamerat ja internet. Siinä missä 30 vuotta sitten tilanteen matka kuviksi kesti vähintään useamman päivän, ja kuvien kopiointi maksoi rahaa ja vaivaa, on viive nykyään korkeintaan sekunteja eikä kopiointi maksa mitään. Etenkin naiskehoisten ihmisten alastonkuvat kiinnostavat ja innostavat jakamaan. Kuntosalin pukuhuoneessa räpsäisty kuva tai ex-poikaystävän puhelimella olevat kuvat vähäpukeisista naisista voivat saada paljon laajempaa levitystä kuin mitä kuvassa esiintyvä toivoisi. Suomessa on voimassa pykälä <em>yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen</em> josta voi saada jopa kaksi vuotta vankeutta sekä <em>salakatselu</em> josta televisiojuontaja Axl Smith jäi kiinni vuonna 2016. Monelle tuli yllätyksenä, että omassa kodissaankaan ei saa kuvata ihmisiä vapaasti. <em>Salakuuntelu </em>on myös määritelty rikoslain 24. luvussa rangaistettavaksi teoksi.</p><p>Näiden pykälien lisäksi meidän on hyvä olla tietoisia siitä, että mitä tietoa itse jaemme itsestämme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Minkälaiset kuvat sopivat julkiseen jakoon? Kuka näkee puhelinnumeron profiilista? Tässä asiassa koen, että palveluntarjoajilla on suuri vastuu: Palvelussa tulee voida hallita omia yksityisyysasetuksiaan helposti ja vaivattomasti. Mikään yrityksen tekemä ohjelmistopäivitys ei saa muuttaa näitä asetuksia ainakaan avoimempaan suuntaan.</p><p><strong>Yritykset</strong></p><p>Jo edellä tuli ilmi, että erilaisia internet-välitteisiä palveluita tarjoavilla yrityksillä on suuri merkitys yksilön tietoturvan ja yksityisyydensuojan osalta palveluiden käytettävyyden näkökulmasta. Tämän lisäksi yrityksillä on vastuu säilyttää tietojamme niin, etteivät ne päädy esimerkiksi rikollisten käsiin. Tietoturvamurrot kohdistuvat useimmiten käyttäjänimiin ja salasanoihin joiden avulla pyritään saamaan taloudellista hyötyä, mutta joskus tietomurtojen avulla saadaan saaliiksi sensitiivistä dataa jota voidaan myydä tai jolla voidaan kiristää kohdetta.</p><p>Tällä hetkellä käymme myös tärkeää arvokeskustelua siitä, että kuinka paljon yritykset saavat hyödyntää meistä keräämiään tietoja. Onko kohdennettu mainonta eettistä? Onko se eettistä vain silloin jos käyttäjä on itse kertonut tietoja itsestään - vai voidaanko hänen tietojaan urkkia käyttämällä teknologiaa joka seuraa muita sivustoja millä hän käy tai kaivavat esille sijaintitietoja? Pitääkö palveluita tai tuotteita voida hinnoitella eri ryhmille eri tavalla, esimerkiksi ottaa enemmän rahaa sukupuolen tai ihonvärin perusteella?</p><p>GDPR on tuonut paljon parannuksia tietoturva- ja yksityisyysasetuksiin mutta tällä saralla lainsäädäntö on ihan lapsenkengissä. Siinä missä yksityisihmiset voivat saada jopa kaksi vuotta vankeutta rikkoessaan yksityisyyttä suojelevia lakeja, ei yrityksissä vastuuhenkilöitä saada henkilökohtaiseen vastuuseen vaan yritykselle voidaan vain langettaa sakkoja. Emmekä me vielä tiedä mikä on oikein ja mikä ei. Tavallisessa kivijalkakaupassa ei saa olla eri hintoja sukupuolen tai ihonvärin perusteella sillä se olisi syrjintää, mutta erilaisten algoritmien vuoksi näin saattaa käydä nettikaupassa emmekä me ole vielä päättäneet, että onko se hyväksyttävää.</p><p><strong>Poliisi ja viranomaiset</strong></p><p>Kolmas oikeudellisesti merkityksellinen ryhmä yksityisyyskysymyksessä on viranomaiset. Viime aikoina otsikoissa on ollut poliisin tahto päästä kansalaisten potilastietoihin. Tapetilla on myös ollut eduskunnan hyväksymä uusi tiedustelulaki - ja sitä seurannut poru kun kansanedustajat kuulivat, että uuteen tiedusteluvaliokuntaan haluavien tausta tutkittaisiin perin pohjin Suojelupoliisin toimesta. Kansalaisilta oli helppo viedä yksityisyyttä mutta kun osui omaan nilkkaan niin älähdettiin.</p><p>Yleisesti suomalaisilla on korkea luottamus viranomaisiin ja monet ajattelevat, että kun luotettava viranomainen valvoo mahdollisimman paljon, on yhteiskunta turvallisempi. Valitettavasti asia on kuitenkin niin, että korkeasta tasostaan huolimatta suomen poliisivoimiin mahtuu ihmisiä jotka rikkovat lakia: He käyvät urkkimassa julkisuuden henkilön tietoja uteliaisuudesta, tai tarkistavat taustat uudelta seurustelukumppaniltaan. Rikoksia tämmöisellä valvonnalla harvoin estetään. Joskus se mahdollistaa tarvittavien todisteiden keräämisen, mutta vaikutus on vähäinen. Rikollisuutta ennaltaehkäistään parhaiten lisäämällä asukkaiden hyvinvointia: Köyhyyttä pois, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, mahdollisimman luotettavat viranomaiset.</p><p>Nämä viime aikona esille tulleet hankkeet joilla pyritään kajoamaan ihmisten terveystietoihin, rikkomaan kirjesalaisuutta ja laajentamaan viranomaisten valtuutuksia ovat äärimmäisen huolestuttavaa kehitystä. Suomesta ei saa tulla poliisivaltiota.</p><p><strong>Yhteenveto</strong></p><p>Tavallisten ihmisten oikeus yksityisyyteen on äärimmäisen tärkeä asia. Itse koen, että lainsäätäjien prioriteetit ovat tällä hetkellä hukassa: Pienin riski, eli toiset yksityishenkilöt, on lainsäädännöllisesti saatu hyvään kuntoon jo aikoja sitten. Suurten yritysten osalta tilanne on epäselvä ja sekava loppukäyttäjälle. Ja viranomaisten sekä poliitikkojen osalta kehitys kulkee aivan väärään suuntaan: Lainsäätäjä tahtoo päästä viranomaisten kanssa kansalaisten kirjesalaisuutta rikkomaan, mutta kavahtaa itseensä kohdistuvaa turvallisuuselvitystä. Tämä kehitys täytyy pysäyttää mitä pikimmiten ja meidän tulee siirtyä siihen, että yhteiskunnan varoilla yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä hoitavia ihmisiä valvotaan asianmukaisesti - ja tavalliset pulliaiset saavat säilyttää yksityiset asiansa yksityisinä.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Lähteitä ja lisälukemista</em></p><p><a href="https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24">Finlex - Rikoslain luku 24</a></p><p><a href="https://www.is.fi/politiikka/art-2000005899720.html">Supo saattaa tutkia 11 kansanedustajan taustat perin pohjin &ndash; osa edustajista pelkää seurauksia</a></p><p><a href="https://piraattipuolue.fi/politiikka/yksilonvapaus/yksityisyys/">Piraattipuolueen sivu yksityisyydestä</a></p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10493962">Poliisille halutaan helpompi pääsy arkaluontoisiin potilastietoihin</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Piraattipuolue puhuu paljon oikeudesta yksityisyyteen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus päättää siitä, että kuinka paljon he itsestään ja elämästään kertovat muille ihmisille. Vaikkemme tekisi mitään rikollista tai moraalisesti paheksuttavaa, useimmat meistä tykkäävät laittaa vessan oven kiinni käydessämme asioillamme, ja alastomuuskin on asia mitä tahdomme itse säädellä: Missä olemme alasti, kenen kanssa ja millä ehdoilla. Sama pätee elämäämme yleisesti: Minä en ainakaan halua jakaa Google-hakuhistoriaani! Käydään tässä nyt läpi kolme eri aspektia yksityisyydestä ja mitä haasteita lainsäätäjillä on nopeasti kehittyvän tietoyhteiskunnan ja digitalisaation takia.

Kanssakansalaiset

Naapureilta ja työkavereiltamme olemme aika hyvin suojassa. Ehkä suurin murros muutaman vuosikymmenen taakse on yhdistelmä kamerat ja internet. Siinä missä 30 vuotta sitten tilanteen matka kuviksi kesti vähintään useamman päivän, ja kuvien kopiointi maksoi rahaa ja vaivaa, on viive nykyään korkeintaan sekunteja eikä kopiointi maksa mitään. Etenkin naiskehoisten ihmisten alastonkuvat kiinnostavat ja innostavat jakamaan. Kuntosalin pukuhuoneessa räpsäisty kuva tai ex-poikaystävän puhelimella olevat kuvat vähäpukeisista naisista voivat saada paljon laajempaa levitystä kuin mitä kuvassa esiintyvä toivoisi. Suomessa on voimassa pykälä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen josta voi saada jopa kaksi vuotta vankeutta sekä salakatselu josta televisiojuontaja Axl Smith jäi kiinni vuonna 2016. Monelle tuli yllätyksenä, että omassa kodissaankaan ei saa kuvata ihmisiä vapaasti. Salakuuntelu on myös määritelty rikoslain 24. luvussa rangaistettavaksi teoksi.

Näiden pykälien lisäksi meidän on hyvä olla tietoisia siitä, että mitä tietoa itse jaemme itsestämme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Minkälaiset kuvat sopivat julkiseen jakoon? Kuka näkee puhelinnumeron profiilista? Tässä asiassa koen, että palveluntarjoajilla on suuri vastuu: Palvelussa tulee voida hallita omia yksityisyysasetuksiaan helposti ja vaivattomasti. Mikään yrityksen tekemä ohjelmistopäivitys ei saa muuttaa näitä asetuksia ainakaan avoimempaan suuntaan.

Yritykset

Jo edellä tuli ilmi, että erilaisia internet-välitteisiä palveluita tarjoavilla yrityksillä on suuri merkitys yksilön tietoturvan ja yksityisyydensuojan osalta palveluiden käytettävyyden näkökulmasta. Tämän lisäksi yrityksillä on vastuu säilyttää tietojamme niin, etteivät ne päädy esimerkiksi rikollisten käsiin. Tietoturvamurrot kohdistuvat useimmiten käyttäjänimiin ja salasanoihin joiden avulla pyritään saamaan taloudellista hyötyä, mutta joskus tietomurtojen avulla saadaan saaliiksi sensitiivistä dataa jota voidaan myydä tai jolla voidaan kiristää kohdetta.

Tällä hetkellä käymme myös tärkeää arvokeskustelua siitä, että kuinka paljon yritykset saavat hyödyntää meistä keräämiään tietoja. Onko kohdennettu mainonta eettistä? Onko se eettistä vain silloin jos käyttäjä on itse kertonut tietoja itsestään - vai voidaanko hänen tietojaan urkkia käyttämällä teknologiaa joka seuraa muita sivustoja millä hän käy tai kaivavat esille sijaintitietoja? Pitääkö palveluita tai tuotteita voida hinnoitella eri ryhmille eri tavalla, esimerkiksi ottaa enemmän rahaa sukupuolen tai ihonvärin perusteella?

GDPR on tuonut paljon parannuksia tietoturva- ja yksityisyysasetuksiin mutta tällä saralla lainsäädäntö on ihan lapsenkengissä. Siinä missä yksityisihmiset voivat saada jopa kaksi vuotta vankeutta rikkoessaan yksityisyyttä suojelevia lakeja, ei yrityksissä vastuuhenkilöitä saada henkilökohtaiseen vastuuseen vaan yritykselle voidaan vain langettaa sakkoja. Emmekä me vielä tiedä mikä on oikein ja mikä ei. Tavallisessa kivijalkakaupassa ei saa olla eri hintoja sukupuolen tai ihonvärin perusteella sillä se olisi syrjintää, mutta erilaisten algoritmien vuoksi näin saattaa käydä nettikaupassa emmekä me ole vielä päättäneet, että onko se hyväksyttävää.

Poliisi ja viranomaiset

Kolmas oikeudellisesti merkityksellinen ryhmä yksityisyyskysymyksessä on viranomaiset. Viime aikoina otsikoissa on ollut poliisin tahto päästä kansalaisten potilastietoihin. Tapetilla on myös ollut eduskunnan hyväksymä uusi tiedustelulaki - ja sitä seurannut poru kun kansanedustajat kuulivat, että uuteen tiedusteluvaliokuntaan haluavien tausta tutkittaisiin perin pohjin Suojelupoliisin toimesta. Kansalaisilta oli helppo viedä yksityisyyttä mutta kun osui omaan nilkkaan niin älähdettiin.

Yleisesti suomalaisilla on korkea luottamus viranomaisiin ja monet ajattelevat, että kun luotettava viranomainen valvoo mahdollisimman paljon, on yhteiskunta turvallisempi. Valitettavasti asia on kuitenkin niin, että korkeasta tasostaan huolimatta suomen poliisivoimiin mahtuu ihmisiä jotka rikkovat lakia: He käyvät urkkimassa julkisuuden henkilön tietoja uteliaisuudesta, tai tarkistavat taustat uudelta seurustelukumppaniltaan. Rikoksia tämmöisellä valvonnalla harvoin estetään. Joskus se mahdollistaa tarvittavien todisteiden keräämisen, mutta vaikutus on vähäinen. Rikollisuutta ennaltaehkäistään parhaiten lisäämällä asukkaiden hyvinvointia: Köyhyyttä pois, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, mahdollisimman luotettavat viranomaiset.

Nämä viime aikona esille tulleet hankkeet joilla pyritään kajoamaan ihmisten terveystietoihin, rikkomaan kirjesalaisuutta ja laajentamaan viranomaisten valtuutuksia ovat äärimmäisen huolestuttavaa kehitystä. Suomesta ei saa tulla poliisivaltiota.

Yhteenveto

Tavallisten ihmisten oikeus yksityisyyteen on äärimmäisen tärkeä asia. Itse koen, että lainsäätäjien prioriteetit ovat tällä hetkellä hukassa: Pienin riski, eli toiset yksityishenkilöt, on lainsäädännöllisesti saatu hyvään kuntoon jo aikoja sitten. Suurten yritysten osalta tilanne on epäselvä ja sekava loppukäyttäjälle. Ja viranomaisten sekä poliitikkojen osalta kehitys kulkee aivan väärään suuntaan: Lainsäätäjä tahtoo päästä viranomaisten kanssa kansalaisten kirjesalaisuutta rikkomaan, mutta kavahtaa itseensä kohdistuvaa turvallisuuselvitystä. Tämä kehitys täytyy pysäyttää mitä pikimmiten ja meidän tulee siirtyä siihen, että yhteiskunnan varoilla yhteiskunnallisesti merkittäviä tehtäviä hoitavia ihmisiä valvotaan asianmukaisesti - ja tavalliset pulliaiset saavat säilyttää yksityiset asiansa yksityisinä.

 

Lähteitä ja lisälukemista

Finlex - Rikoslain luku 24

Supo saattaa tutkia 11 kansanedustajan taustat perin pohjin – osa edustajista pelkää seurauksia

Piraattipuolueen sivu yksityisyydestä

Poliisille halutaan helpompi pääsy arkaluontoisiin potilastietoihin

]]>
1 http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264396-yksityisyys-tietoyhteiskunta-ja-lainsaataja#comments Gdpr Poliisi Tiedustelulaki Yksityisyys Sun, 18 Nov 2018 22:06:21 +0000 Saga Nyrén http://saganyren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264396-yksityisyys-tietoyhteiskunta-ja-lainsaataja
Urkintalaki heikentää turvallisuutta http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261806-urkintalaki-heikentaa-turvallisuutta <p>Vakoilulaki, urkintalaki, tiedustelulaki - monta nimeä mutta sama periaate. <a href="https://areena.yle.fi/1-4491906">Ykkösaamussa</a> toimittaja tivasi käytännön esimerkkiä miksi lakia tarvitaan, moneen kertaan vieläpä, mutta vastausta ei saatu. Yksin tämän pitäisi soittaa hälytyskelloja, etenkin tulevat kustannukset huomioiden. Jos se ei kuitenkaan riitä, tarjoan lisää. Kannattaa lueskella myös <a href="https://effi.org/lausunnot/2018-02-03-effin-lausunto-lakivaliokunnalle-tiedustelusta">Effin lausunto</a>, jossa on osin samoja pointteja.</p><p><strong>Koska kaverit haluavat</strong></p><p>Poliitikot nostavat esille usein sen, että naapurimme vakoilevat ja me emme. Se johtaa siihen että Suomi saa tietoja kotimaan asioista ulkomailta ja siihen ettemme voi tarjota vastapalvelusta. Vastapalvelus tarkoittaa, että kun jokin kumppani sanoo &quot;vakoilkaa tuota&quot; niin me vakoilemme. Suomen kansalaisia voi siis joutua vakoilun kohteeksi perustuen vaikkapa Trumpin tai Erdoganin tahtoon, sillä viestinvaihtoa on tarkoitus tehdä avoimesti Nato-maiden kanssa. Epäilemättä tarkistuksia tehdään, mutta tiedämme hyvin että emme saa vierailta mailta tarkkoja tietoja. Se on ymmärrettävää, he eivät voi noin vain luovuttaa salaisen tutkinnan tietoja muualle. Joten voimme vain luottaa siihen että diktaattorit ovat hyviä ihmisiä ja välittävät Suomen parhaasta. Eikä siihen aina diktaattoria tarvita, vaikkapa Ruotsissa ja Saksassa on vakoiltu oppositiopuolueita.</p><p><strong>Vannon kautta kiven ja kannon</strong></p><p>Laissa on tuomioistuin osapuolena varmistamassa vakoilun tarve. Se on de jure hyvä ratkaisu, mutta teknisesti mitätön. Järjestelmä on vapaasti viranomaisten käytettävissä, eikä siihen rakenneta mitään tuomarin hallittavissa olevaa teknistä estettä vaan valvonta on puhtaasti tahroja paperilla. Pahimpina vuosina poliisia vastaan nostetaan tässä maassa satoja syytteitä urkinnasta, heille kuulumattomien tietojen lukemisesta järjestelmistä, ym. Nyt näille tahoille annetaan oikeus vakoilla aivan kaikkea ja luotamme ettei houkutus kasva. Mitään toimia ei olla tekemässä aiempien ongelmien korjaamiseksi, annamme vain lisää leluja käyttöön. Tiukka valvonta de jure on mitätöntä, jos tekniikka ei sitä seuraa.</p><p><strong>Ei ole kohdennettua vakoilua</strong></p><p>Tässä kohtaa eduskunnan absoluuttinen tietotekninen osaamattomuus tulee vahvasti esille. <strong>Ei ole olemassa</strong> tapaa seurata vain yhtä tahoa. Seuraat aina siihen liittyviä tahoja lavealti. Esimerkiksi vakoilun kohteena voisi olla tietty verkkopalvelu jota epäillään ikävästä vaalivaikuttamisesta. Siten jokainen Facebookista linkkiä klikannut on nyt seurattavana. Vakoilun perusideana on tutkia kontaktiverkostoja, luoda sosiogrammeja, selvittää terveydentilaa, etnisyyttä, seksuaalista suuntautumista, ihmissuhteita, yms. profiloinnin muotoja. Lainkuuliaisimmillakin kansalaisilla on usein syytä huoleen jos heidän yksityisasiat paljastuvat. Viattomien kohtalo voi olla viranomaistyössä paljon syyllisiä ikävämpi - ja koska tieto on harvoin absoluuttista ja usein oletettua, johtopäätös voi olla väärä. Tästä on hurja määrä esimerkkejä Yhdysvaltojen vastaavasta vakoilujärjestelmästä. Ihminen voi menettää työnsä ja perheensä algoritmin toimesta, vaikkei olisi edes punaisia päin kävellyt.</p><p><strong>Kallista</strong></p><p>Valtion tietotekninen hallinto on surkeaa. Valtiontalouden tarkastusvirasto muistuttaa jatkuvasti jopa miljardiluokan hävikeistä. Julkinen sektori ei osaa ostaa tietoteknisiä palveluita. Olemme ulkoistaneet konsulteille myös hankinnan, emme vain tuotantoa. Se on oma keskustelunsa, mutta johtopäätös on sama: tästä tulee kallista. Hyvin kallista.</p><p><strong>Portti on löysällä</strong></p><p>Huonon tietotekniikan hankinnan toinen puoli on huono tulos. Reseptilääkkeitä väärille ihmisille, jatkuvia katkoksia tunnistuspalveluissa, verkkohyökkäyksiä jotka olisi voitu torjua amatööriosaamisella yksityisellä sektorilla. Poliisi heittää arkaluonteisia terveystietoja avoimeen roskikseen kadun varrelle, moniin järjestelmiin murtautudaan tiuhaan, poliisin nykyisiäkään urkintoja ei osata teknisesti estää, sairaaloissa potilastietojen hoito on retuperällä, yms. Tietoturvan ja tietosuojan taso on huono. Niistä lähtökohdista ei pitäisi lähteä tuomaan lisää arkaluonteista tietoa sisään, kun nykyisistäkään ei saada pidettyä huolta.</p><p><strong>Aina on hyvis vallassa</strong></p><p>Valvonta ja hallinta järjestelmässä on poliittista. Muutamme perustuslakia, eli toimenpide ei ole peruutettavissa ilman raskaita toimenpiteitä. Kysymys siis kuuluu, voimmeko luottaa siihen että Suomen hallitus on aina hyvä, vilpitön ja puhdas? Vaikka Sipilää ei hurjasti rakasteta, on hänellä kuitenkin suht. demokraattisesti toimiva hallitus ympärillään. Kauas ei Euroopassa tarvitse matkata että on käynyt toisin ja vallassa on tahoja joita eivät demokraattiset pelisäännöt kiinnosta. Entäpä jos jokin hallitus päättää että pahin uhka on vaikkapa AY-liike, jokin etninen vähemmistö tai tietyn puolueen kannattajat? Annamme heille tässä keinot ennennäkemättömään vihanpitoon. Ehkäpä äänestämme vastakin oikein, mutta jos toisin käy, emme voi enää mitään. Turkki on surullisen hyvä esimerkki miten käy kun valtaan äänestetään diktaattori ja hän ryhtyy etsimään kansan joukosta vihollisia vihamielisen tiedustelun avulla.</p><p><strong>Terroristitkaan eivät (aina) ole idiootteja</strong></p><p>Massavakoilu tai ei, tehokkaasti salakirjoitetut sisällöt eivät ole luettavissa. Jos rikollinen taho tekee työnsä todella hyvin, valtiollinen vakoilukoneisto on toimeton. On meidän onni että rikolliset tekevät typeriä virheitä ja siten paljastuvat, mutta ne virheet paljastuvat perinteisin keinoin. Nettivakoilulla saa kiinni pikkurikollisia, mutta harvemmin isoja tekijöitä.</p><p><strong>Poliisityö on tärkeämpää</strong></p><p>Yhdestä asiasta olen 100% samaa mieltä päättäjien kanssa: vakavien rikosten torjunta on tärkeää. Suomi on onnistunut erinomaisesti tässä ja jos viestit olisivat kulkeneet, olisi Turun iskukin estetty helposti, ilman laajamittaista nettivakoilua. Massavakoilua tekevät maat, kuten Ruotsi tai Saksa, ovat epäonnistuneet pahasti. USA:n kongressin tutkimuksessahan tätä setvittiin jo vuosia sitten: nettiurkinta vie hurjasti aikaa ja rahaa, ja se on lopulta pois perinteisestä poliisityöstä. Perinteinen poliisityö ja asioiden tutkiminen, se on yllättävän tehokasta. Nyt se on tulilinjalla. Jokaisessa maassa missä on siirretty painopistettä verkkovakoiluun, on poliisityö heikentynyt ja rikolliset juhlivat.</p><p>Tästä tulee otsikkoni pointti. Tietokone ei pysäytä rikollisia, sen tekee poliisi. Tietokone on vain työkalu. Kun ulkoistamme kansallisen turvallisuutemme huonosti hankitulle ja surkeasti hoidetulle työkalulle, kotimaan turvallisuus heikkenee. Se, ennen kaikkea muuta, pelottaa minua. Ostamme sadoilla miljoonilla kansan turvattomuutta. Se on huono diili.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vakoilulaki, urkintalaki, tiedustelulaki - monta nimeä mutta sama periaate. Ykkösaamussa toimittaja tivasi käytännön esimerkkiä miksi lakia tarvitaan, moneen kertaan vieläpä, mutta vastausta ei saatu. Yksin tämän pitäisi soittaa hälytyskelloja, etenkin tulevat kustannukset huomioiden. Jos se ei kuitenkaan riitä, tarjoan lisää. Kannattaa lueskella myös Effin lausunto, jossa on osin samoja pointteja.

Koska kaverit haluavat

Poliitikot nostavat esille usein sen, että naapurimme vakoilevat ja me emme. Se johtaa siihen että Suomi saa tietoja kotimaan asioista ulkomailta ja siihen ettemme voi tarjota vastapalvelusta. Vastapalvelus tarkoittaa, että kun jokin kumppani sanoo "vakoilkaa tuota" niin me vakoilemme. Suomen kansalaisia voi siis joutua vakoilun kohteeksi perustuen vaikkapa Trumpin tai Erdoganin tahtoon, sillä viestinvaihtoa on tarkoitus tehdä avoimesti Nato-maiden kanssa. Epäilemättä tarkistuksia tehdään, mutta tiedämme hyvin että emme saa vierailta mailta tarkkoja tietoja. Se on ymmärrettävää, he eivät voi noin vain luovuttaa salaisen tutkinnan tietoja muualle. Joten voimme vain luottaa siihen että diktaattorit ovat hyviä ihmisiä ja välittävät Suomen parhaasta. Eikä siihen aina diktaattoria tarvita, vaikkapa Ruotsissa ja Saksassa on vakoiltu oppositiopuolueita.

Vannon kautta kiven ja kannon

Laissa on tuomioistuin osapuolena varmistamassa vakoilun tarve. Se on de jure hyvä ratkaisu, mutta teknisesti mitätön. Järjestelmä on vapaasti viranomaisten käytettävissä, eikä siihen rakenneta mitään tuomarin hallittavissa olevaa teknistä estettä vaan valvonta on puhtaasti tahroja paperilla. Pahimpina vuosina poliisia vastaan nostetaan tässä maassa satoja syytteitä urkinnasta, heille kuulumattomien tietojen lukemisesta järjestelmistä, ym. Nyt näille tahoille annetaan oikeus vakoilla aivan kaikkea ja luotamme ettei houkutus kasva. Mitään toimia ei olla tekemässä aiempien ongelmien korjaamiseksi, annamme vain lisää leluja käyttöön. Tiukka valvonta de jure on mitätöntä, jos tekniikka ei sitä seuraa.

Ei ole kohdennettua vakoilua

Tässä kohtaa eduskunnan absoluuttinen tietotekninen osaamattomuus tulee vahvasti esille. Ei ole olemassa tapaa seurata vain yhtä tahoa. Seuraat aina siihen liittyviä tahoja lavealti. Esimerkiksi vakoilun kohteena voisi olla tietty verkkopalvelu jota epäillään ikävästä vaalivaikuttamisesta. Siten jokainen Facebookista linkkiä klikannut on nyt seurattavana. Vakoilun perusideana on tutkia kontaktiverkostoja, luoda sosiogrammeja, selvittää terveydentilaa, etnisyyttä, seksuaalista suuntautumista, ihmissuhteita, yms. profiloinnin muotoja. Lainkuuliaisimmillakin kansalaisilla on usein syytä huoleen jos heidän yksityisasiat paljastuvat. Viattomien kohtalo voi olla viranomaistyössä paljon syyllisiä ikävämpi - ja koska tieto on harvoin absoluuttista ja usein oletettua, johtopäätös voi olla väärä. Tästä on hurja määrä esimerkkejä Yhdysvaltojen vastaavasta vakoilujärjestelmästä. Ihminen voi menettää työnsä ja perheensä algoritmin toimesta, vaikkei olisi edes punaisia päin kävellyt.

Kallista

Valtion tietotekninen hallinto on surkeaa. Valtiontalouden tarkastusvirasto muistuttaa jatkuvasti jopa miljardiluokan hävikeistä. Julkinen sektori ei osaa ostaa tietoteknisiä palveluita. Olemme ulkoistaneet konsulteille myös hankinnan, emme vain tuotantoa. Se on oma keskustelunsa, mutta johtopäätös on sama: tästä tulee kallista. Hyvin kallista.

Portti on löysällä

Huonon tietotekniikan hankinnan toinen puoli on huono tulos. Reseptilääkkeitä väärille ihmisille, jatkuvia katkoksia tunnistuspalveluissa, verkkohyökkäyksiä jotka olisi voitu torjua amatööriosaamisella yksityisellä sektorilla. Poliisi heittää arkaluonteisia terveystietoja avoimeen roskikseen kadun varrelle, moniin järjestelmiin murtautudaan tiuhaan, poliisin nykyisiäkään urkintoja ei osata teknisesti estää, sairaaloissa potilastietojen hoito on retuperällä, yms. Tietoturvan ja tietosuojan taso on huono. Niistä lähtökohdista ei pitäisi lähteä tuomaan lisää arkaluonteista tietoa sisään, kun nykyisistäkään ei saada pidettyä huolta.

Aina on hyvis vallassa

Valvonta ja hallinta järjestelmässä on poliittista. Muutamme perustuslakia, eli toimenpide ei ole peruutettavissa ilman raskaita toimenpiteitä. Kysymys siis kuuluu, voimmeko luottaa siihen että Suomen hallitus on aina hyvä, vilpitön ja puhdas? Vaikka Sipilää ei hurjasti rakasteta, on hänellä kuitenkin suht. demokraattisesti toimiva hallitus ympärillään. Kauas ei Euroopassa tarvitse matkata että on käynyt toisin ja vallassa on tahoja joita eivät demokraattiset pelisäännöt kiinnosta. Entäpä jos jokin hallitus päättää että pahin uhka on vaikkapa AY-liike, jokin etninen vähemmistö tai tietyn puolueen kannattajat? Annamme heille tässä keinot ennennäkemättömään vihanpitoon. Ehkäpä äänestämme vastakin oikein, mutta jos toisin käy, emme voi enää mitään. Turkki on surullisen hyvä esimerkki miten käy kun valtaan äänestetään diktaattori ja hän ryhtyy etsimään kansan joukosta vihollisia vihamielisen tiedustelun avulla.

Terroristitkaan eivät (aina) ole idiootteja

Massavakoilu tai ei, tehokkaasti salakirjoitetut sisällöt eivät ole luettavissa. Jos rikollinen taho tekee työnsä todella hyvin, valtiollinen vakoilukoneisto on toimeton. On meidän onni että rikolliset tekevät typeriä virheitä ja siten paljastuvat, mutta ne virheet paljastuvat perinteisin keinoin. Nettivakoilulla saa kiinni pikkurikollisia, mutta harvemmin isoja tekijöitä.

Poliisityö on tärkeämpää

Yhdestä asiasta olen 100% samaa mieltä päättäjien kanssa: vakavien rikosten torjunta on tärkeää. Suomi on onnistunut erinomaisesti tässä ja jos viestit olisivat kulkeneet, olisi Turun iskukin estetty helposti, ilman laajamittaista nettivakoilua. Massavakoilua tekevät maat, kuten Ruotsi tai Saksa, ovat epäonnistuneet pahasti. USA:n kongressin tutkimuksessahan tätä setvittiin jo vuosia sitten: nettiurkinta vie hurjasti aikaa ja rahaa, ja se on lopulta pois perinteisestä poliisityöstä. Perinteinen poliisityö ja asioiden tutkiminen, se on yllättävän tehokasta. Nyt se on tulilinjalla. Jokaisessa maassa missä on siirretty painopistettä verkkovakoiluun, on poliisityö heikentynyt ja rikolliset juhlivat.

Tästä tulee otsikkoni pointti. Tietokone ei pysäytä rikollisia, sen tekee poliisi. Tietokone on vain työkalu. Kun ulkoistamme kansallisen turvallisuutemme huonosti hankitulle ja surkeasti hoidetulle työkalulle, kotimaan turvallisuus heikkenee. Se, ennen kaikkea muuta, pelottaa minua. Ostamme sadoilla miljoonilla kansan turvattomuutta. Se on huono diili.

]]>
3 http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261806-urkintalaki-heikentaa-turvallisuutta#comments Kansainvälinen rikollisuus Tiedustelulaki Sun, 30 Sep 2018 17:27:38 +0000 Kyuu Eturautti http://vekotin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261806-urkintalaki-heikentaa-turvallisuutta
SDP ja Vihreät nielivät tyhjän väitteen tiedustelulain kiireellisyydestä http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261678-sdp-ja-vihreat-nielivat-tyhjan-vaitteen-tiedustelulain-kiireellisyydesta <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://demokraatti.fi/antti-rinne-sdp-valmis-hyvaksymaan-kiireellisen-menettelyn/">SDP</a> ja <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/260032-vihreat-kaantyi-kiireellisyyden-kannalle-tiedustelulain-vaatima-perustuslain-muutos">Vihreät</a> ovat päättäneet tukea luottamuksellisen viestinnän suojan murtamiseen vaadittua perustuslakimuutoksen läpiviemistä kiirellisesti.&nbsp;Tämä perustuslaissa turvattu luottamuksellisen viestinnän suoja halutaan lakkauttaa, jotta tiedustelulaissa kuvattu massavalvontajärjestelmä voidaan toteuttaa. Nykyinen perustuslaki ei salli massavalvontaa.&nbsp;</p> <p>Muutosta kiirehditään, sillä oletettavasti hanketta ajavat tahot eivät halua ottaa sitä riskiä, että kansalaiset pääsisivät nurkan takana odottavissa eduskuntavaaleissa ottamaan kantaa luottamuksellisen viestinnän suojan puolesta. Julkisuudessa kiirettä perustellaan turvallisuusmaisemalla, mutta tämä lienee vain tyhjää puhetta, sillä ajansäästö on vähäinen, eikä laissa kuvattua massavalvontajärjestelmää voida näin nopealla aikataululla edes saada käyttökuntoon. Järjestelmää, joka kykenee käsittelemään kaiken Suomessa tapahtuvan tietoliikenteen, ei tuosta vain osteta kaupan hyllyltä. Vaikka perustuslain hätiköity käpälöinti menisi läpi, pitäisi järjestelmä ensin saada käyttökuntoon,&nbsp; ennen kuin kansalaisten viestejä voidaan alkaa lukemaan.&nbsp;</p> <p>Tiedustelulain muut tärkeämmät&nbsp;osat taas eivät vaadi perustuslain muutosta, joten niiden kiireellisyys ei voi olla peruste peruslakimuutoksen kiirellisyydelle. Niiden kanssa on varmasti tarpeeksi tekemistä seuraavan hallituskauden alkuun asti. Nykyinen perustuslaki ei myöskään ole viestien lukemiselle este, silloin kun lakia on rikottu. Perustuslakimuutos vain mahdollistaa viestien lukeminen myös silloin, kun lakia ei ole rikottu.</p> <p>Oikeutta luottamukselliseen viestintään ei missään tapauksessa tule riistää kiireellisenä perustuslain muutoksena, vaan jokaisella äänestäjällä on oltava mahdollisuus ottaa kantaa näin rajuun ja perustavanlaatuiseen muutokseen seuraavissa eduskuntavaaleissa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

SDP ja Vihreät ovat päättäneet tukea luottamuksellisen viestinnän suojan murtamiseen vaadittua perustuslakimuutoksen läpiviemistä kiirellisesti. Tämä perustuslaissa turvattu luottamuksellisen viestinnän suoja halutaan lakkauttaa, jotta tiedustelulaissa kuvattu massavalvontajärjestelmä voidaan toteuttaa. Nykyinen perustuslaki ei salli massavalvontaa. 

Muutosta kiirehditään, sillä oletettavasti hanketta ajavat tahot eivät halua ottaa sitä riskiä, että kansalaiset pääsisivät nurkan takana odottavissa eduskuntavaaleissa ottamaan kantaa luottamuksellisen viestinnän suojan puolesta. Julkisuudessa kiirettä perustellaan turvallisuusmaisemalla, mutta tämä lienee vain tyhjää puhetta, sillä ajansäästö on vähäinen, eikä laissa kuvattua massavalvontajärjestelmää voida näin nopealla aikataululla edes saada käyttökuntoon. Järjestelmää, joka kykenee käsittelemään kaiken Suomessa tapahtuvan tietoliikenteen, ei tuosta vain osteta kaupan hyllyltä. Vaikka perustuslain hätiköity käpälöinti menisi läpi, pitäisi järjestelmä ensin saada käyttökuntoon,  ennen kuin kansalaisten viestejä voidaan alkaa lukemaan. 

Tiedustelulain muut tärkeämmät osat taas eivät vaadi perustuslain muutosta, joten niiden kiireellisyys ei voi olla peruste peruslakimuutoksen kiirellisyydelle. Niiden kanssa on varmasti tarpeeksi tekemistä seuraavan hallituskauden alkuun asti. Nykyinen perustuslaki ei myöskään ole viestien lukemiselle este, silloin kun lakia on rikottu. Perustuslakimuutos vain mahdollistaa viestien lukeminen myös silloin, kun lakia ei ole rikottu.

Oikeutta luottamukselliseen viestintään ei missään tapauksessa tule riistää kiireellisenä perustuslain muutoksena, vaan jokaisella äänestäjällä on oltava mahdollisuus ottaa kantaa näin rajuun ja perustavanlaatuiseen muutokseen seuraavissa eduskuntavaaleissa.

]]>
21 http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261678-sdp-ja-vihreat-nielivat-tyhjan-vaitteen-tiedustelulain-kiireellisyydesta#comments Perustuslaki Tiedustelulaki Yksityisyys Thu, 27 Sep 2018 21:54:52 +0000 Jussi Mäkipelto http://jussimakipelto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261678-sdp-ja-vihreat-nielivat-tyhjan-vaitteen-tiedustelulain-kiireellisyydesta
Puoluepolitikointi ei saa vaarantaa suomalaisten turvallisuutta http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259979-puoluepolitikointi-ei-saa-vaarantaa-suomalaisten-turvallisuutta <p>Sininen tulevaisuus esittää valtion ensi vuoden budjettiin merkittäviä panostuksia suomalaisten turvallisuuteen kuten 100 uutta henkilötyövuotta Puolustusvoimille. Tärkeä osa kansallista puolustusta on myös toimiva ja ajantasainen siviili- ja sotilastiedustelu. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys tiedustelulakien uudistuksesta, jonka hallitus haluaa käsitellä ja hyväksyä kiireellisellä menettelyllä tämän vaalikauden aikana.</p><p>Sininen eduskuntaryhmä kannattaa tiedustelulakien uudistuksen kiireellistä hyväksyntää. Kuten puolustusministeri&nbsp;<strong>Jussi Niinistö</strong>&nbsp;(sin.) tänään linjasi, Suomen tiedustelulainsäädännön kehittäminen on ollut jo pitkään muita länsimaita jäljessä. Viimeistään Turun terrori-isku osoitti, että uudistuksia tarvitaan.</p><p>Perussuomalaisten puheenjohtaja&nbsp;<strong>Jussi Halla-aho</strong>&nbsp;kertoi toissapäivänä suhtautuvansa kriittisesti tiedustelulakien nopeutettuun käsittelyyn. Hänen mukaansa Suomen turvallisuus ei ole välttämättä kiinni siitä, saadaanko lainsäädäntö valmiiksi tämän vaalikauden aikana.</p><p>Jokainen päivä, jolloin joudumme toimimaan ilman uudistettua tiedustelulainsäädäntöä, vaarantaa suomalaisten turvallisuutta.</p><p>Suomi ei voi tällä hetkellä tuottaa itse tiedustelutietoa esimerkiksi Suomesta Syyriaan tai Irakiin lähteneistä taistelijoista, vaan olemme ulkomaisten tiedustelupalveluiden hyväntahdon varassa. Jos tiedustelulakien uudistusta ei saada hyväksyttyä tällä vaalikaudella niin silloin vaarannetaan koko uudistus. Kenen etua Halla-aho linjallaan oikein ajaa?</p><p>Halla-ahon mukaan &rdquo;se ei riitä perusteluksi, että hallituksen pitäisi saada sulka hattuunsa tiedustelulakien läpiajamisesta&rdquo;.</p><p>Tiedustelulakien uudistamista on valmisteltu virkamiestyönä vuodesta 2013. Asiantuntijoiden mukaan voimme olla jopa 15 vuotta jäljessä Ruotsia ja muita länsimaita. Uudistuksella voimme huolehtia yhtaikaa sekä kansalaisten perusoikeuksista että kansallisesta turvallisuudesta. Sulkasatoa pohtiva puoluepolitikointi ei saa vaarantaa suomalaisten turvallisuutta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sininen tulevaisuus esittää valtion ensi vuoden budjettiin merkittäviä panostuksia suomalaisten turvallisuuteen kuten 100 uutta henkilötyövuotta Puolustusvoimille. Tärkeä osa kansallista puolustusta on myös toimiva ja ajantasainen siviili- ja sotilastiedustelu. Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys tiedustelulakien uudistuksesta, jonka hallitus haluaa käsitellä ja hyväksyä kiireellisellä menettelyllä tämän vaalikauden aikana.

Sininen eduskuntaryhmä kannattaa tiedustelulakien uudistuksen kiireellistä hyväksyntää. Kuten puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) tänään linjasi, Suomen tiedustelulainsäädännön kehittäminen on ollut jo pitkään muita länsimaita jäljessä. Viimeistään Turun terrori-isku osoitti, että uudistuksia tarvitaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi toissapäivänä suhtautuvansa kriittisesti tiedustelulakien nopeutettuun käsittelyyn. Hänen mukaansa Suomen turvallisuus ei ole välttämättä kiinni siitä, saadaanko lainsäädäntö valmiiksi tämän vaalikauden aikana.

Jokainen päivä, jolloin joudumme toimimaan ilman uudistettua tiedustelulainsäädäntöä, vaarantaa suomalaisten turvallisuutta.

Suomi ei voi tällä hetkellä tuottaa itse tiedustelutietoa esimerkiksi Suomesta Syyriaan tai Irakiin lähteneistä taistelijoista, vaan olemme ulkomaisten tiedustelupalveluiden hyväntahdon varassa. Jos tiedustelulakien uudistusta ei saada hyväksyttyä tällä vaalikaudella niin silloin vaarannetaan koko uudistus. Kenen etua Halla-aho linjallaan oikein ajaa?

Halla-ahon mukaan ”se ei riitä perusteluksi, että hallituksen pitäisi saada sulka hattuunsa tiedustelulakien läpiajamisesta”.

Tiedustelulakien uudistamista on valmisteltu virkamiestyönä vuodesta 2013. Asiantuntijoiden mukaan voimme olla jopa 15 vuotta jäljessä Ruotsia ja muita länsimaita. Uudistuksella voimme huolehtia yhtaikaa sekä kansalaisten perusoikeuksista että kansallisesta turvallisuudesta. Sulkasatoa pohtiva puoluepolitikointi ei saa vaarantaa suomalaisten turvallisuutta.

]]>
0 Puolustusvoimat Sotilastiedustelu Terrorismi Tiedustelulaki Turvallisuus Sat, 25 Aug 2018 06:47:00 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259979-puoluepolitikointi-ei-saa-vaarantaa-suomalaisten-turvallisuutta
Tiedustelulaki tulee http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252737-tiedustelulaki-tulee <p>Viime kuukaudet medioissa on juoksutettu Supon johtajasta alkaen koko tiedotusosastoa kertomassa miksi maahan on aivan välttämätöntä saada juuri samojen tahojen itse valmistelema tiedustelulaki. <strong>Ainoa julkinen keskustelu on käyty siitä pitäisikö koko paketti saada käyttöön heti vai voidaanko perustuslaki muuttaa normaalissa järjestyksessä, eli vasta ensi vuoden vaalien jälkeen.</strong></p><p>Mitä ilmeisemmin kuvio on sama kuin mm. poliisilakien uudistuksissa, eli jo käytössä olleet menetelmät kirjataan kiireellä lakiin, jotta toiminta voi jatkua ennallaan ja lakien mukaisesti. Samasta syystä lakien sisällöstä ei sitten saa syntyä mitään julkista keskustelua.</p><p>Tiedustelulaki legitimoi tiedonvaihdon erityisesti läntisten tiedustelukumppaneiden kuten Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. <strong>Kumppani voi pyytää Suomea vakoilemaan omia kohteitaan ja Suomi saa vaihtokaupassa itseään hyödyttävää tiedustelutietoa.</strong> Tämä on koko uudistuksen keskeinen ja oikeastaan ainoa ydin.</p><p>Terrorismin kanssa tällä asialla ei tosiasiassa ole mitään tekemistä, vaan kyseessä on kätevä keppihevonen. Vaikka nykyään on turvallisempaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, turvattomuutta <em>koetaan</em> aiempaa enemmän.</p><p>Turun puukottajasta oli tehty ilmiantoja ja tutkintaan oli nykyisenkin lain mukaan täydet valtuudet (<em>konkreettisena rikosepäilynä</em> terroristisen teon valmistelu, jolloin kaikki pakkokeinot ovat käytettävissä), mutta asia jäi silti tutkimatta. Rikostutkinnassa teon jälkeen ei ole edes tullut ilmi mitään sellaista, mitä verkkotiedustelun keinoin ylipäätään olisi ollut selvitettävissä.</p><p>Tiedustelun on luvattu tapahtuvan voimakkaan valvonnan alaisena, ihan Helsingin käräjäoikeuden kumileimasimella avustettuna (pakkokeinohakemuksia ei oikeastaan ikinä hylätä).</p><p>Supon johtajasta kaarteineen ei ole tullut kovin teknisesti valveutunutta kuvaa ja onkin syytä epäillä ymmärtävätkö he lainkaan millaisia keinoja tässä varsinaisesti ollaan sallimassa. <strong>Piraattina minun kai pitäisi olla äärimmäisen huolestunut tällaisesta massavalvonnasta</strong>, joten katsotaan mitä se varsinaisesti mahdollistaa.</p><p>Vielä muutama vuosi sitten valtaosa Internet-yhteyksistä oli salaamattomia, joten verkkotiedustelija pystyi seuraamaan esimerkiksi millaisia verkkohakuja henkilö tekee. Tilanne on muuttunut radikaalisti ja nykyään <strong>verkkotiedustelija näkee ainoastaan käyttäjän koneen ja Googlen tai Facebookin tietokoneen olevan yhteydessä keskenään</strong>, ilman minkäänlaista tietoa yhteyden sisällöstä tai edes palveluissa käytettävistä tunnuksista. Terroristit ovat käyttäneet mm. WhatsAppia, jossa kaikki yhteydet ovat päästä päähän salattuja.</p><p>Pääosin siis täysin hyödytöntä tietoa.</p><p>Joissain viestimissä tiedostojen siirrot tai ääni/videopuhelut käyttäjien välillä käyttävät suoraa yhteyttä käyttäjien välillä, ja tällöin verkkotiedustelija saa selville kahden henkilön olevan keskenään yhteydessä. Melkoista neulan hakua heinäsuovasta, koska viestien sisällöstä ei kuitenkaan saada mitään tietoa. Lisäksi osa verkkosivuista ja jotkin sähköpostiyhteydet ovat edelleen salaamattomia, eli näiltä osin valvonta on toistaiseksi mahdollista.</p><p><strong>Kukakohan näitä sitten ehtii tutkia, jos edes suoria varoituksia Turun terroristista ei tutkittu?</strong></p><p>Hanke on kansainvälinen ja meille kerrotaan tiedusteluvaltuuksien olevan välttämättömiä siksi kun muillakin mailla on. Tai siis oikeammin muissakin maissa ajetaan vastaavaa läpi ja perustellaan sitä sillä kun muuallakin...</p><p><strong>Hollannissa vakoilulait kaatuivat kansanäänestyksessä.</strong> Pakettiin olisivat kuuluneet DNA-rekisterit ja oikeus hakkeroida kansalaisten laitteille (mitkä meillä kuuluvat jo poliisilakiin) sekä tiedustelulakia vastaavat valtuudet massavalvontaan ja tietojen jakoon tiedustelukumppaneille. Kumma kyllä, tätä uutista ei noteerattu Suomen mediassa mitenkään.</p><p><strong>Suomessa asia on lobattu sen verran taitavasti ja median täysin yhtenäisellä tuella saatu kansakin peloissaan sen taakse, ettei hanketta voi enää mitenkään pysäyttää.</strong> Toisaalta en jaksa olla huolissani, koska reitittimiltä tehtävä verkkotiedustelu on auttamatta ajastaan jäljessä, Internetin jo käyttäessä lähes pelkästään salattuja yhteyksiä.</p><p>Haluaisin kommenteissa kuulla originaaleja ajatuksia siitä miksi tiedustelulakeja tarvitaan tai ei tarvita, tai miten niitä pitäisi muuttaa, vai ollaanko tässä säätämässä lakiin taas kuollutta kirjainta lapsipornofiltterin ja Lex Nokian tapaan...</p><p>&nbsp;</p><p>Lisää luettavaa ja viitteitä:</p><ul><li>Huomattavasti laajempi katsaus tiedustelulakiin <a href="http://jonnapurojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244117-kuinka-suojasta-tuli-uhka" title="http://jonnapurojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244117-kuinka-suojasta-tuli-uhka">http://jonnapurojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244117-kuinka-suojasta-tu...</a></li><li>Oma laajempi kirjoitukseni aiheesta <a href="http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243979-tiedan-yha-mita-teit-viime-kesana" title="http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243979-tiedan-yha-mita-teit-viime-kesana">http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243979-tiedan-yha-mita-teit-viime...</a></li><li>Hollannin vakoilulait torjuttu <a href="https://news.vice.com/en_us/article/xw7xgq/dutch-voters-just-shot-down-a-major-spying-law-that-would-allow-dna-database" title="https://news.vice.com/en_us/article/xw7xgq/dutch-voters-just-shot-down-a-major-spying-law-that-would-allow-dna-database">https://news.vice.com/en_us/article/xw7xgq/dutch-voters-just-shot-down-a...</a></li><li>Helsingin käräjäoikeus pakkokeinoasioissa <a href="http://www.fredman-mansson.fi/images/stories/DL_317_Fredman_e.pdf" title="http://www.fredman-mansson.fi/images/stories/DL_317_Fredman_e.pdf">http://www.fredman-mansson.fi/images/stories/DL_317_Fredman_e.pdf</a></li></ul><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime kuukaudet medioissa on juoksutettu Supon johtajasta alkaen koko tiedotusosastoa kertomassa miksi maahan on aivan välttämätöntä saada juuri samojen tahojen itse valmistelema tiedustelulaki. Ainoa julkinen keskustelu on käyty siitä pitäisikö koko paketti saada käyttöön heti vai voidaanko perustuslaki muuttaa normaalissa järjestyksessä, eli vasta ensi vuoden vaalien jälkeen.

Mitä ilmeisemmin kuvio on sama kuin mm. poliisilakien uudistuksissa, eli jo käytössä olleet menetelmät kirjataan kiireellä lakiin, jotta toiminta voi jatkua ennallaan ja lakien mukaisesti. Samasta syystä lakien sisällöstä ei sitten saa syntyä mitään julkista keskustelua.

Tiedustelulaki legitimoi tiedonvaihdon erityisesti läntisten tiedustelukumppaneiden kuten Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Kumppani voi pyytää Suomea vakoilemaan omia kohteitaan ja Suomi saa vaihtokaupassa itseään hyödyttävää tiedustelutietoa. Tämä on koko uudistuksen keskeinen ja oikeastaan ainoa ydin.

Terrorismin kanssa tällä asialla ei tosiasiassa ole mitään tekemistä, vaan kyseessä on kätevä keppihevonen. Vaikka nykyään on turvallisempaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa, turvattomuutta koetaan aiempaa enemmän.

Turun puukottajasta oli tehty ilmiantoja ja tutkintaan oli nykyisenkin lain mukaan täydet valtuudet (konkreettisena rikosepäilynä terroristisen teon valmistelu, jolloin kaikki pakkokeinot ovat käytettävissä), mutta asia jäi silti tutkimatta. Rikostutkinnassa teon jälkeen ei ole edes tullut ilmi mitään sellaista, mitä verkkotiedustelun keinoin ylipäätään olisi ollut selvitettävissä.

Tiedustelun on luvattu tapahtuvan voimakkaan valvonnan alaisena, ihan Helsingin käräjäoikeuden kumileimasimella avustettuna (pakkokeinohakemuksia ei oikeastaan ikinä hylätä).

Supon johtajasta kaarteineen ei ole tullut kovin teknisesti valveutunutta kuvaa ja onkin syytä epäillä ymmärtävätkö he lainkaan millaisia keinoja tässä varsinaisesti ollaan sallimassa. Piraattina minun kai pitäisi olla äärimmäisen huolestunut tällaisesta massavalvonnasta, joten katsotaan mitä se varsinaisesti mahdollistaa.

Vielä muutama vuosi sitten valtaosa Internet-yhteyksistä oli salaamattomia, joten verkkotiedustelija pystyi seuraamaan esimerkiksi millaisia verkkohakuja henkilö tekee. Tilanne on muuttunut radikaalisti ja nykyään verkkotiedustelija näkee ainoastaan käyttäjän koneen ja Googlen tai Facebookin tietokoneen olevan yhteydessä keskenään, ilman minkäänlaista tietoa yhteyden sisällöstä tai edes palveluissa käytettävistä tunnuksista. Terroristit ovat käyttäneet mm. WhatsAppia, jossa kaikki yhteydet ovat päästä päähän salattuja.

Pääosin siis täysin hyödytöntä tietoa.

Joissain viestimissä tiedostojen siirrot tai ääni/videopuhelut käyttäjien välillä käyttävät suoraa yhteyttä käyttäjien välillä, ja tällöin verkkotiedustelija saa selville kahden henkilön olevan keskenään yhteydessä. Melkoista neulan hakua heinäsuovasta, koska viestien sisällöstä ei kuitenkaan saada mitään tietoa. Lisäksi osa verkkosivuista ja jotkin sähköpostiyhteydet ovat edelleen salaamattomia, eli näiltä osin valvonta on toistaiseksi mahdollista.

Kukakohan näitä sitten ehtii tutkia, jos edes suoria varoituksia Turun terroristista ei tutkittu?

Hanke on kansainvälinen ja meille kerrotaan tiedusteluvaltuuksien olevan välttämättömiä siksi kun muillakin mailla on. Tai siis oikeammin muissakin maissa ajetaan vastaavaa läpi ja perustellaan sitä sillä kun muuallakin...

Hollannissa vakoilulait kaatuivat kansanäänestyksessä. Pakettiin olisivat kuuluneet DNA-rekisterit ja oikeus hakkeroida kansalaisten laitteille (mitkä meillä kuuluvat jo poliisilakiin) sekä tiedustelulakia vastaavat valtuudet massavalvontaan ja tietojen jakoon tiedustelukumppaneille. Kumma kyllä, tätä uutista ei noteerattu Suomen mediassa mitenkään.

Suomessa asia on lobattu sen verran taitavasti ja median täysin yhtenäisellä tuella saatu kansakin peloissaan sen taakse, ettei hanketta voi enää mitenkään pysäyttää. Toisaalta en jaksa olla huolissani, koska reitittimiltä tehtävä verkkotiedustelu on auttamatta ajastaan jäljessä, Internetin jo käyttäessä lähes pelkästään salattuja yhteyksiä.

Haluaisin kommenteissa kuulla originaaleja ajatuksia siitä miksi tiedustelulakeja tarvitaan tai ei tarvita, tai miten niitä pitäisi muuttaa, vai ollaanko tässä säätämässä lakiin taas kuollutta kirjainta lapsipornofiltterin ja Lex Nokian tapaan...

 

Lisää luettavaa ja viitteitä:

  • Huomattavasti laajempi katsaus tiedustelulakiin http://jonnapurojarvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244117-kuinka-suojasta-tuli-uhka
  • Oma laajempi kirjoitukseni aiheesta http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243979-tiedan-yha-mita-teit-viime-kesana
  • Hollannin vakoilulait torjuttu https://news.vice.com/en_us/article/xw7xgq/dutch-voters-just-shot-down-a-major-spying-law-that-would-allow-dna-database
  • Helsingin käräjäoikeus pakkokeinoasioissa http://www.fredman-mansson.fi/images/stories/DL_317_Fredman_e.pdf
]]>
10 http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252737-tiedustelulaki-tulee#comments Tiedustelulaki Valvonta Yksityisyys Fri, 23 Mar 2018 09:49:37 +0000 Lasse Kärkkäinen http://tronic.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252737-tiedustelulaki-tulee
Ymmärtävätkö kansanedustajat ja kansa mitä korruptio on? http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251362-ymmartavatko-kansanedustajat-ja-kansa-mita-korruptio-on <p>Ilmeisesti eivät ymmärrä, sillä tiedustelulain suhteen on aivan sama asia, eli ei ymmärretä, kuinka tiedustelua voidaan käyttää väärin.</p><p>Korruptio sanana on useimmille kansalaisille vieras sana. Joten yksinkertaisella esimerkillä yritän sen selventää sitä tavallisille työssäkäyville, tukia nostaville ja työttömille. Valitettavasti selvitys ei ole lyhyt, mutta se on mielenkiintoinen, joka avaa ajatuksia.</p><p><em>Sinulla on omistuksessa lainarahalla ostettu tai maksettu kerrostaloasunto. Olet se tavallinen suomalainen, jota ei kiinnosta sen taloyhtiön hallinto, jossa asuntosi on. Niinpä ne, joita kiinnostaa taloyhtiön rahavarat ja asuntojen omistajilta perittävät yhtiövastikkeet, haluavat olla taloyhtiön hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana, jotka sitten päättävät isännöitsijän ja rahavarojen käytöstä.</em></p><p><em>Varsinkin ne asunnon omistajat, joilla on paljon pankkilainaa ja lisäksi yhtiölainaa maksettavana ovat niitä hiljaisia maksajia, jotka eivät puutu taloyhtiön hallinnon hoitamiseen ja eivät myöskään valita yhtiövastikkeesta, koska se kulu tuntuu pieneltä verrattuna lainojen hoitokuluihin. Erityisesti ne, joilla on yhtiövastikkeiden maksu myöhässä ohittavat tervehtimättä porraskäytävässä toiset asukkaat ja varsinkin isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen jäsenet. Jos maksut ovat myöhässä, niin ei halua mennä myöskään taloyhtiön yhtiökokouksiin, sillä siellä saatetaan kertoa henkilöt, jotka eivät ole hoitaneet yhtiövastikkeen maksuja.</em></p><p><em>Taloyhtiöön suunnitellaan isoa remonttia, joka esitetään yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukseen tulee paikalle ne, joilla on yhtiövastikkeet hoidettu ajallaan ja useimmiten asunnon lainatkin jo maksettu. Yhtiökokousedustajat ovat asunnon omistajia, joista suurin osa on hiljaisia ja vaatimattomia ihmisiä, jotka luottavat, että taloyhtiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä hoitavat asiat kaikkien eduksi parhaalla mahdollisella tavalla. Remonteista on harvalla tietotaito, näkemystä tai kokemusta saatikka hintamielikuvaa.</em></p><p><em>Näin me kaikki ajatellaan ja toivotaan, että hallitus ja isännöitsijä ajavat kaikkien osakkaitten etua, mutta todellisuus saattaa olla aivan jotain muuta. Ne hiljaiset ja vaatimattomat asuntojen omistajat ovat äänestäneet ja valinneet hallitukseen ne äänekkäimmät, komeimmat, kauniimmat, koulutetut ja hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt.</em></p><p><em>Se, että henkilö on ulkoisilta avuiltaan ja käytökseltään miellyttävä, ja hänellä on hyvä koulutus ja arvostettu asema yhteiskunnassa, ei takaa sitä, että hän olisi rehellinen, lahjomaton ja taloyhtiön kaikkien osakkaiden etua ajava. Valitettavasti elämäkokemukseni kautta olen saanut kokea, että juuri he ovat niitä, joihin ei voi luottaa, poikkeuksiakin on.</em></p><p><em>Kun taloyhtiön hallitus, joka on valinnut isännöitsijän, puhaltavat yhteen hiileen miljoona remontissa, niin Sinä maksat, kun tehdään tuttavan kauppaa ja urakasta maksettava ylihinta siirtyy urakoitsijalta käteisenä hallituksen jäsenten taskuun ja isännöitsijä saa siitä oman siivunsa. Yhdelle asunnon ostajalle saattaa siitä koitua esim. 2.000&euro;:n ylihintainen kulu, mutta parinkymmenentuhannen remonttilaskussa sillä ei ole merkitystä. Kun se 2.000&euro;:a kerrotaan esim. 40-asunnolla, niin kyse on jo 80.000&euro;:a, jonka ylikalliin hinnan saattavat kuitata hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Kahdelle henkilölle, kummallekin 40.000&euro;:a on jo mukava summa puhtaana käteen. Uuden Mersun voi sillä rahalla ostaa.</em></p><p>Tässä hyvin yksinkertainen ja karrikoitu esimerkki korruptiosta, eli lahjonnasta, joka hyödyntää yksittäisiä henkilöitä ja suuri määrä joutuu sen maksamaan. Aina voidaan todeta, että kyllä se tilitoimistossa huomataan ja viimeistään tilintarkastaja asiaan puuttuu. Valitettavasti niin se ei mene, sillä isännöitsijälle on annettu tehtäväksi hoitaa kirjanpito ja hankkia tilintarkastaja, joka pelaa hallituksen ja tai isännöitsijän pussiin korvausta vastaan.</p><p><strong>Nyt tarkkana, sillä samoin voi toimia Suomen hallitus, virkamiehet, tuomarit ja valtionyhtiöiden johto.</strong></p><p>Kun mietimme sitä, että miten meistä asunnon omistajista tuntuu, että taloyhtiön remonteissa liikkuvat niin suuret rahat, että me emme niitä ymmärrä, joten parempi vain hyväksy ne päätökset, joita tehdään. Me veronmaksajat olemme niitä hiljaisia ja velkaantuneita kansalaisia, jotka mukisematta hyväksymme päättäjien toiminnan. &nbsp;Kuntien ja valtion hallinnossa liikkuvat miljoonat, miljardit ja kymmenet miljardit, joita summia ei rivikansanedustaja, eikä edes jokainen ministeri ymmärrä. Median toimittajille ne summat menevät yli hilseen ja sen huomaa useasti siinä, että toimittajat sotkevat miljoonat ja miljardit.</p><p>Niin kuin taloyhtiöissä, todellista puolueetonta ja riippumatonta valvontaa rahavarjojen käytöstä ei ole, niin ei ole myöskään kuntien ja valtion hallinnossa, sillä Suomesta puuttuu täysin korruptio ja esteellisyysvalvonta, joka on tärkeässä asemassa jopa naapurimaassamme Virossa, jossa on erillinen korruptioyksikkö, joka valvoo kaikkea kuntien ja valtionhallinnon rahavirtaa sekä valtioyhtiöiden taloutta ja johtoa.</p><p>Suomessa voidaan ilman valvontaa ohjata miljoonia, jopa miljardeja euroja verokirstusta päättäjien lähipiirille oikeudettomasti ilman valvontaa. Miljardi Talvivaaraan menee olan kohautuksella. Esko Ahon hallitus otti 1991-95 Suomelle valtionvelkaa 50miljardia euroa, joka on puolet tämän päivän valtion velasta ja vastaa Suomen yhden vuoden koko budjetin loppusummaa. Kukaan ei ole kysynyt niiden rahojen perään, jolla summalla rahoitettaisiin karkeasti ottaen Suomen koko terveydenhuolto kymmeneksi vuodeksi.</p><p><strong>Korruptiolainsäädännön sisältäen esteellisyyslainsäädännön Suomi tarvitsee nopeammin kuin tiedustelulainsäädännön, jota ajetaan nyt kiireellä ilman parlamentaarista valvontaa.</strong></p><p>Eli kun sinä siirrät muutama sata euroa kaverisi tilille tai humalapäissäsi puhelimesi läheisyydessä esität uhkauksia valtiovaltaa kohtaan, niin Karhuryhmä on hetken kuluttua oven takanasi rynnäkkökiväärit kädessä, mutta kun meidän päättäjät siirtävät sinulta perittyjä verotuloja itselleen tai läheisilleen, jopa veroparatiiseihin, niin sitä ei valvota ja kukaan siihen ei puutu, eikä ole aiemminkaan puuttunut.</p><p>Suunniteltujen tiedustelulakien pääasiallinen tarkoitus on turvata korruption, lahjonnan, esteellisyyden ja muun, kuntien ja valtion hallinnossa, tapahtuvan epärehellisen toiminnan jatkuminen siten, ettei sosiaalisessa mediassa vääryyksien paljastaminen voi tapahtua ja se voidaan estää. Tästä on todellisuudessa kyse uudessa tiedustelulainsäädännössä, vaikkakin sen sisällä on myös ulkoista uhkaa koskeva tiedustelulainsäädäntö, joka on tarpeellinen.</p><p>Eläkevakuutusyhtiöiltä, pankeilta, valtionyhtiöiltä, tuomareilta ja tiedotusvälineiltä puuttuu puolueeton ja riippumaton valvonta, mutta työttömien valvontaan satsataan paljon valtion varoja ja resursseja, vaikka heidän mahdollisuus tehdä vahinkoa valtiolle ja horjutaa kansallista turvallisuutta on kaikista pienin</p><p>Esko Ahon hallitus vei kansalaisilta varallisuuden ja velkaannutti valtion talouden, Sipilän hallitus pyrkii nyt viemään kansalaisilta yksityisyyden suojan ja mahdollisuuden paljastaa valtion hallinnon korruption. Mitä jää sitten jäljelle kansalaisyhteiskunnasta? Orjuus jää ja se lisääntyy!</p><p>Kateellisena olen seurannut Viron taistelua korruptiota ja esteellisyyttä vastaan kuntien ja valtion hallinnossa sekä valtionyhtiöissä. Virossa on vankilaan tuomittu tuomareita, syyttäjiä, pankkiireita, valtionyhtiöiden johtoa ja poliitikkoja korruptiosta, mutta Suomessa ei. Se ei tarkoita sitä, että suomalaiset olisivat rehellisempiä kuin virolaiset, vaan se tarkoittaa sitä, että Virossa jokainen kansalainen on saman arvoinen lain edessä, kun Suomessa niin ei ole! Virossa sisäinen turvallisuus on tärkeä osa kansallista turvallisuutta ja ulkoista uhkaa vastaan, kun Suomessa sisäinen korruptio mielletään osaksi valtion hallintoa, ymmärtämättä sitä, että se on suurin uhka kansalliselle turvallisuudelle, joka edesauttaa ulkoisen turvallisuuden heikkenemistä.</p><p>Eri puolueitten johdolle on aina ollut eduksi se, että kuntien ja eduskunnan ehdokkaat ovat politiikkaa ja valtion hallintoa ymmärtämättömiä. Yritän saada heidät nyt ymmärtämään tämän yhden tärkeän lainsäädäntö hankkeen todellisen tarkoituksen ja tavoitteen.</p><p>Suomen median olisi syytä tutustua Viron korruptiolainsäädäntöön ja sen valvontaan. Tutkia Suomen SUPO:a vastaavan KAPO:n toimintaa ja valvontaa. Kertoa siitä, niin ymmärrätte, että uusi tiedustelulaki esitetyssä muodossaan on uhka sisäiselle turvallisuudelle. Kansainvälinen korruptio selvitys ei päde Suomeen, sillä korruptio Suomessa on osa kuntien ja valtion hallintoa, jotka ovat hyvin pienen piirin päätäntävallassa, jopa sukulaisuussuhteiden sisällä. Päätoimittajien yhdistys on vaarantanut nämä selvitykset. Virossa, jossa sitä ei ole, voi nähdä sen puuttumisen tiedotusvälineitten riippumattomuutena, joita olen seurannut jo kaksikymmentä vuotta, ja ero on huomattava.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ilmeisesti eivät ymmärrä, sillä tiedustelulain suhteen on aivan sama asia, eli ei ymmärretä, kuinka tiedustelua voidaan käyttää väärin.

Korruptio sanana on useimmille kansalaisille vieras sana. Joten yksinkertaisella esimerkillä yritän sen selventää sitä tavallisille työssäkäyville, tukia nostaville ja työttömille. Valitettavasti selvitys ei ole lyhyt, mutta se on mielenkiintoinen, joka avaa ajatuksia.

Sinulla on omistuksessa lainarahalla ostettu tai maksettu kerrostaloasunto. Olet se tavallinen suomalainen, jota ei kiinnosta sen taloyhtiön hallinto, jossa asuntosi on. Niinpä ne, joita kiinnostaa taloyhtiön rahavarat ja asuntojen omistajilta perittävät yhtiövastikkeet, haluavat olla taloyhtiön hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana, jotka sitten päättävät isännöitsijän ja rahavarojen käytöstä.

Varsinkin ne asunnon omistajat, joilla on paljon pankkilainaa ja lisäksi yhtiölainaa maksettavana ovat niitä hiljaisia maksajia, jotka eivät puutu taloyhtiön hallinnon hoitamiseen ja eivät myöskään valita yhtiövastikkeesta, koska se kulu tuntuu pieneltä verrattuna lainojen hoitokuluihin. Erityisesti ne, joilla on yhtiövastikkeiden maksu myöhässä ohittavat tervehtimättä porraskäytävässä toiset asukkaat ja varsinkin isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen jäsenet. Jos maksut ovat myöhässä, niin ei halua mennä myöskään taloyhtiön yhtiökokouksiin, sillä siellä saatetaan kertoa henkilöt, jotka eivät ole hoitaneet yhtiövastikkeen maksuja.

Taloyhtiöön suunnitellaan isoa remonttia, joka esitetään yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukseen tulee paikalle ne, joilla on yhtiövastikkeet hoidettu ajallaan ja useimmiten asunnon lainatkin jo maksettu. Yhtiökokousedustajat ovat asunnon omistajia, joista suurin osa on hiljaisia ja vaatimattomia ihmisiä, jotka luottavat, että taloyhtiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä hoitavat asiat kaikkien eduksi parhaalla mahdollisella tavalla. Remonteista on harvalla tietotaito, näkemystä tai kokemusta saatikka hintamielikuvaa.

Näin me kaikki ajatellaan ja toivotaan, että hallitus ja isännöitsijä ajavat kaikkien osakkaitten etua, mutta todellisuus saattaa olla aivan jotain muuta. Ne hiljaiset ja vaatimattomat asuntojen omistajat ovat äänestäneet ja valinneet hallitukseen ne äänekkäimmät, komeimmat, kauniimmat, koulutetut ja hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat henkilöt.

Se, että henkilö on ulkoisilta avuiltaan ja käytökseltään miellyttävä, ja hänellä on hyvä koulutus ja arvostettu asema yhteiskunnassa, ei takaa sitä, että hän olisi rehellinen, lahjomaton ja taloyhtiön kaikkien osakkaiden etua ajava. Valitettavasti elämäkokemukseni kautta olen saanut kokea, että juuri he ovat niitä, joihin ei voi luottaa, poikkeuksiakin on.

Kun taloyhtiön hallitus, joka on valinnut isännöitsijän, puhaltavat yhteen hiileen miljoona remontissa, niin Sinä maksat, kun tehdään tuttavan kauppaa ja urakasta maksettava ylihinta siirtyy urakoitsijalta käteisenä hallituksen jäsenten taskuun ja isännöitsijä saa siitä oman siivunsa. Yhdelle asunnon ostajalle saattaa siitä koitua esim. 2.000€:n ylihintainen kulu, mutta parinkymmenentuhannen remonttilaskussa sillä ei ole merkitystä. Kun se 2.000€:a kerrotaan esim. 40-asunnolla, niin kyse on jo 80.000€:a, jonka ylikalliin hinnan saattavat kuitata hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Kahdelle henkilölle, kummallekin 40.000€:a on jo mukava summa puhtaana käteen. Uuden Mersun voi sillä rahalla ostaa.

Tässä hyvin yksinkertainen ja karrikoitu esimerkki korruptiosta, eli lahjonnasta, joka hyödyntää yksittäisiä henkilöitä ja suuri määrä joutuu sen maksamaan. Aina voidaan todeta, että kyllä se tilitoimistossa huomataan ja viimeistään tilintarkastaja asiaan puuttuu. Valitettavasti niin se ei mene, sillä isännöitsijälle on annettu tehtäväksi hoitaa kirjanpito ja hankkia tilintarkastaja, joka pelaa hallituksen ja tai isännöitsijän pussiin korvausta vastaan.

Nyt tarkkana, sillä samoin voi toimia Suomen hallitus, virkamiehet, tuomarit ja valtionyhtiöiden johto.

Kun mietimme sitä, että miten meistä asunnon omistajista tuntuu, että taloyhtiön remonteissa liikkuvat niin suuret rahat, että me emme niitä ymmärrä, joten parempi vain hyväksy ne päätökset, joita tehdään. Me veronmaksajat olemme niitä hiljaisia ja velkaantuneita kansalaisia, jotka mukisematta hyväksymme päättäjien toiminnan.  Kuntien ja valtion hallinnossa liikkuvat miljoonat, miljardit ja kymmenet miljardit, joita summia ei rivikansanedustaja, eikä edes jokainen ministeri ymmärrä. Median toimittajille ne summat menevät yli hilseen ja sen huomaa useasti siinä, että toimittajat sotkevat miljoonat ja miljardit.

Niin kuin taloyhtiöissä, todellista puolueetonta ja riippumatonta valvontaa rahavarjojen käytöstä ei ole, niin ei ole myöskään kuntien ja valtion hallinnossa, sillä Suomesta puuttuu täysin korruptio ja esteellisyysvalvonta, joka on tärkeässä asemassa jopa naapurimaassamme Virossa, jossa on erillinen korruptioyksikkö, joka valvoo kaikkea kuntien ja valtionhallinnon rahavirtaa sekä valtioyhtiöiden taloutta ja johtoa.

Suomessa voidaan ilman valvontaa ohjata miljoonia, jopa miljardeja euroja verokirstusta päättäjien lähipiirille oikeudettomasti ilman valvontaa. Miljardi Talvivaaraan menee olan kohautuksella. Esko Ahon hallitus otti 1991-95 Suomelle valtionvelkaa 50miljardia euroa, joka on puolet tämän päivän valtion velasta ja vastaa Suomen yhden vuoden koko budjetin loppusummaa. Kukaan ei ole kysynyt niiden rahojen perään, jolla summalla rahoitettaisiin karkeasti ottaen Suomen koko terveydenhuolto kymmeneksi vuodeksi.

Korruptiolainsäädännön sisältäen esteellisyyslainsäädännön Suomi tarvitsee nopeammin kuin tiedustelulainsäädännön, jota ajetaan nyt kiireellä ilman parlamentaarista valvontaa.

Eli kun sinä siirrät muutama sata euroa kaverisi tilille tai humalapäissäsi puhelimesi läheisyydessä esität uhkauksia valtiovaltaa kohtaan, niin Karhuryhmä on hetken kuluttua oven takanasi rynnäkkökiväärit kädessä, mutta kun meidän päättäjät siirtävät sinulta perittyjä verotuloja itselleen tai läheisilleen, jopa veroparatiiseihin, niin sitä ei valvota ja kukaan siihen ei puutu, eikä ole aiemminkaan puuttunut.

Suunniteltujen tiedustelulakien pääasiallinen tarkoitus on turvata korruption, lahjonnan, esteellisyyden ja muun, kuntien ja valtion hallinnossa, tapahtuvan epärehellisen toiminnan jatkuminen siten, ettei sosiaalisessa mediassa vääryyksien paljastaminen voi tapahtua ja se voidaan estää. Tästä on todellisuudessa kyse uudessa tiedustelulainsäädännössä, vaikkakin sen sisällä on myös ulkoista uhkaa koskeva tiedustelulainsäädäntö, joka on tarpeellinen.

Eläkevakuutusyhtiöiltä, pankeilta, valtionyhtiöiltä, tuomareilta ja tiedotusvälineiltä puuttuu puolueeton ja riippumaton valvonta, mutta työttömien valvontaan satsataan paljon valtion varoja ja resursseja, vaikka heidän mahdollisuus tehdä vahinkoa valtiolle ja horjutaa kansallista turvallisuutta on kaikista pienin

Esko Ahon hallitus vei kansalaisilta varallisuuden ja velkaannutti valtion talouden, Sipilän hallitus pyrkii nyt viemään kansalaisilta yksityisyyden suojan ja mahdollisuuden paljastaa valtion hallinnon korruption. Mitä jää sitten jäljelle kansalaisyhteiskunnasta? Orjuus jää ja se lisääntyy!

Kateellisena olen seurannut Viron taistelua korruptiota ja esteellisyyttä vastaan kuntien ja valtion hallinnossa sekä valtionyhtiöissä. Virossa on vankilaan tuomittu tuomareita, syyttäjiä, pankkiireita, valtionyhtiöiden johtoa ja poliitikkoja korruptiosta, mutta Suomessa ei. Se ei tarkoita sitä, että suomalaiset olisivat rehellisempiä kuin virolaiset, vaan se tarkoittaa sitä, että Virossa jokainen kansalainen on saman arvoinen lain edessä, kun Suomessa niin ei ole! Virossa sisäinen turvallisuus on tärkeä osa kansallista turvallisuutta ja ulkoista uhkaa vastaan, kun Suomessa sisäinen korruptio mielletään osaksi valtion hallintoa, ymmärtämättä sitä, että se on suurin uhka kansalliselle turvallisuudelle, joka edesauttaa ulkoisen turvallisuuden heikkenemistä.

Eri puolueitten johdolle on aina ollut eduksi se, että kuntien ja eduskunnan ehdokkaat ovat politiikkaa ja valtion hallintoa ymmärtämättömiä. Yritän saada heidät nyt ymmärtämään tämän yhden tärkeän lainsäädäntö hankkeen todellisen tarkoituksen ja tavoitteen.

Suomen median olisi syytä tutustua Viron korruptiolainsäädäntöön ja sen valvontaan. Tutkia Suomen SUPO:a vastaavan KAPO:n toimintaa ja valvontaa. Kertoa siitä, niin ymmärrätte, että uusi tiedustelulaki esitetyssä muodossaan on uhka sisäiselle turvallisuudelle. Kansainvälinen korruptio selvitys ei päde Suomeen, sillä korruptio Suomessa on osa kuntien ja valtion hallintoa, jotka ovat hyvin pienen piirin päätäntävallassa, jopa sukulaisuussuhteiden sisällä. Päätoimittajien yhdistys on vaarantanut nämä selvitykset. Virossa, jossa sitä ei ole, voi nähdä sen puuttumisen tiedotusvälineitten riippumattomuutena, joita olen seurannut jo kaksikymmentä vuotta, ja ero on huomattava.

]]>
6 http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251362-ymmartavatko-kansanedustajat-ja-kansa-mita-korruptio-on#comments Esteellisyys Korruptio Lahjonta Tiedustelulaki Viro Sun, 25 Feb 2018 04:02:00 +0000 Pertti Lindeman http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251362-ymmartavatko-kansanedustajat-ja-kansa-mita-korruptio-on
Informaatiosodasta ja valehtelusta CIA' n varjoista http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251269-informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cia-n-varjoista <p>Nyt käydään voimallista taistelua US presidentti <strong>Donald Trump</strong>&#39; in vaalilupauksien toteuttamisen estämiseksi. Trump halusi avata kokonaan uuden sivun Yhdysvaltojen ja Venäjän välille &ndash; oli valmis radikaalisti parantamaan suhteita, jopa niin, että kaupallisuus olisi voittanut vastakkain asettelun &ndash; nyt sen sijasta jäytää protektionismin aallot.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tämä suhdelämmittely ei käynyt USA&#39; n vahvoille sotahaukoille, jotka eivät halua parempia suhteita toiseen ydinasesuurvaltaan, Venäjään &ndash; sillä sota, varustelu ja vastkkain asettelu kehittävät mukavasti eri tyyppisiä liiketoimia </strong>[1<strong>, voittoja ja junailuverkostoja.</strong></p><p>Nyt Yhdysvalloissa on kolme erillistä tutkintalinjaa, joilla koetetaan kampittaa Trump &amp; Co -leiriä, kaikin keinoin, jotta harmillisesti haitallinen henkilö saadaan pois liian vaikutusvaltaisesta toimesta &ndash; Valkoisesta talosta.&nbsp;</p><p>Venäjän väitettyjä sekaantumisia Yhdysvaltojen edellisiin presidentinvaaleihin on tutkittu 3 x 8-12 kuukautta &ndash; ilman totuudellisia todisteiden esilletuloa &ndash; ainakaan julkisesti, vielä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Nyt erikoistutkija Robert Mueller julkistaa syytteet nimetyille venäläisille ja parille muulle &ndash; alla HS-analyysia aiheesta</strong></p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005576959.html"><u>https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005576959.html</u></a> -&nbsp;</p><p><em>IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen</em>:</p><p>&rdquo;... Odotamme Venäjän vastinetta. Nythän tässä julkistuksessa ei kyetty osoittamaan mitään yhteyttä itse Venäjään, Moskovaan, Kremliin ja/tai presidentti<strong> Vladimir Putiniin</strong>. Syytöksiä toki, mutta ei mitään varmoja todisteita.&nbsp;</p><p>Eräs linkki puuttuu kokonaan, eli CIA* ja NSA, maailmalla tiedetään 100% varmoin todistein heidän operaatiot, moni osin - eli tässä Muellerin väliraportissa jätetään kokonaan selvittämättä CIA/NSA mahdolliset toimet <em>olla junailemassa</em> juuri tapahtumia, että saadaan jäljet halutun näköisiksi.&nbsp;</p><p>Pietarin &quot;trollitehdas&quot; keksittiin peliin jo vanhoista väitteistä [2, joita on lännenmiehen mediassa hehkutettu pitkään, liki olemattomin todistein, mutta väkevin syytöksin.&nbsp;</p><p>Elämme siinä samassa vakoilulaitosten sodassa, jota ennen käytiin kentällä, nyt modernisti tietokonein ja somen antamin mahdollisuuksin. Epäiltyjä &quot;toimijoita&quot; on miljoonia, joka sekin on &quot;vain&quot; promille some-käyttäjistä. Todellisuus hukkuu miljardiin käyttäjään, jotka enemmän tai vähemmän seikkailevat tässä amerikkalaisten luomassa some-pilvessä -&nbsp;</p><p>&hellip; Facebook [3, Twitter, WhatsApp ... US Piilaakso loi liiketoimet kansainväliselle alustalle, jossa taitavia tosi- ja epätosioperoijia on &quot;pilvin pimein&quot;. Lopulta kysymys onkin siitä miksi ja millaisin intressein tämä amerikkalaisoperoitu pilvimaailma luotiin ja mikä ja mitkä sitä <em>valvovat</em> [4 kenen ja keiden eduksi!&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Merkittävä huomio Saksasta, jossa kolmas toimija tekaisi jotain, joka muuttaa näkökulmia!</strong></p><p>~ <a href="https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005577271.html"><u>https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005577271.html</u></a> -</p><p><em>IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen</em>:</p><p>&rdquo;... Oiva esimerkki miten kolmas salainen osapuoli saa asian näyttämään miltä haluaa/ halutaan. Amerikkalaiset ja venäläiset ovat vähintäänkin yhtä taitavia näissä tempuissa, joissa musta saadaan valkoiseksi ja amerikkalainen venäläiseksi. Ikuinen suo, jonne astuttuaan jää kiinni.&nbsp;</p><p>Kysymys on amerikkalaisten luomista sosiaalisen median some-maailmasta, lähinnä Facebookista ja Twitteristä kuin myös tavallisten sähköpostien maailmasta, jonne pari miljardia ihmistä voi luoda oikeastaan &quot;mitä vain&quot;.&nbsp;</p><p>Totuuden nimissä näitä nyt amerikkalaisten hallussa olevia some-maailmoja on muillakin. Kiinalaisilla on on oma &quot;whatsapp&quot; - WeChat, siksi, ettei amerikkalaiset pääsisi valvomaan kiinalaisten some-maailmaa! Venäläisilläkin on omansa.&nbsp;</p><p>On odotettavissa että suuri osa maailman nettikäyttäjistä suljetaan valtiollisin toimin pois US-vetoisista ja valvotuista systeemeistä - Microsoft, Google, Intel, Cisco, Facebook, Twitter ...&nbsp;</p><p>Tilalle luodaan omat <em>reviirit</em> täyttävät järjestelmät, kuten esimerkiksi kiinalaisten WeChat ja Baidu. Olemme jo nyt havainneet amerikkalaisten ZTE&#39; n ja Huawein <a href="https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005525089.html"><u>pelon</u></a> [5! Lopultahan kysymys on täällä tietoverkoissakin reviiripuolustuksesta ja -hyökkäyksestä [6, näitä kutsutaan informaatiosodankäynniksi.&nbsp;</p><p>Ennen tietokoneita se oli puhekieltä valheina, harhautuksina ja totuuksina - mikään ei ole sinällään muuttunut, vain toiminallinen nopeus ja mittakaava sekä itse kentällä olo on vähentynyt &ndash; nyt istutaan operaatiokeskuksissa kuvaruutujen maailmassa.&nbsp;</p><p>Kellotaajuuksien kasvaessa, yhä useammat ovat &quot;<em>kaikessa kiinni</em> ja mukana, myös tahtomattaan ja tietämättään&quot;!&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Edelliseen merkittävästi liittyvä huomisen suurongelma &ndash; robottien haltuunotto!</strong></p><p>~ <a href="https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tutkijat-varoittavat-tekoalyn-heikkouksista-rikollinen-voi-kaapata-auton-tai-lennokin-ja-tehda-siita-aseen/6779874"><u>https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tutkijat-varoittavat-tekoalyn-heikkouksista-rikollinen-voi-kaapata-auton-tai-lennokin-ja-tehda-siita-aseen/6779874</u></a> &ndash;&nbsp;</p><p><em>Ote linkin alta</em>:</p><p>&rdquo; &hellip; Tai vaikka lennokin, tai muun automaattisesti ja itsenäisesti liikkuvaksi suunnitellun&nbsp;tai toimivan esineen? Tai täysin itsenäisesti ja itsenäisiä päätöksiä tekevän aseen, joita jo on käytössä? Tai automatisoitu hakkeri-isku? &hellip; &rdquo; -Mtv</p><p><em>IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen</em>:</p><p>&rdquo;... Odotettu kirjoitus näki päivän valon. Erittäin vakava huomio. Esiasteena USAF lensi &quot;kotoa&quot; sotaoperaattorin joystick-ohjauksella Grumman B-2 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_B-2_Spirit"><u>Spirit</u></a>&#39; in [7 Serbian pommitukseen, tosin lentäjä istui ohjaamossa, tuolloin varmuuden vuoksi. Myöhemmin 9/11 siviilikoneeseen piti laittaa kaappaaja tekemään maailmaa muuttaneen yhteentörmäyksen.&nbsp;</p><p>Nykyiset liikennekoneet voivat lentää suurimman osan matkastaan automatiikalla. Sota- ja tiedustelulennokit ovat jo täysin joystick-ohjattuja. Ensimmäiset autonomiset robottilennokit ovat jo kokeilussa.&nbsp;</p><p>Informaatiosodasta on lyhyt matka päästä särkemisen makuun. Oiva esimerkki oli Stuxnet, jolla CIA/Mossad hajottivat <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet#Iranian_reaction"><u>iranilaiset</u></a> ultrasentrifugit [8, tuo vielä vietiin muistitikulla.&nbsp;</p><p>Amerikkalainen USS Donald Cook tiettävästi <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/04/venalainen-signalointikone-tuli.html"><u>operoi</u></a> testaten &quot;Mobile-Stuxnet&quot; [9 matoa Itämerellä Venäjän Kaliningradin merirajan läheisyydestä - kohteena venäläiset Iskender ohjukset [10, venäläiset huomasivat tämän, tunnetuin seurauksin&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mitä informaatiosota merkitsee &ndash; mistä sumutetaan, miten ja ketä?</strong></p><p><em>Ote</em>:</p><p>&rdquo; &hellip; Helsingin Sanomat on valtakuntamme vaikuttajamedia, ollut ainakin E4] &ndash; ruuti ja kynän terävyys on kuivunut ja tylsynyt &rsquo;lööpityksessään&rsquo;. Tarkkakatseisuus on jäänyt erinomaisten kolumnistityyppisten kirjoittajien haltuun &ndash; mainitakseni vaikka Unto Hämäläisen E5], joka jaksaa kaivaa taustoja ja katsella kohdetta sen kaikilta näkökulmilta. Muutoin Hesari on tunnettu natottaja &ndash; eli siis jenkaaja E6], jonka päämääränä on viedä Suomea kohti Natoa.</p><p>Hybridisota &hellip;</p><p>[Kemppinen/BLOG ~ <a href="http://kemppinen.blogspot.fi/2014/09/hybridisota.html"><u>http://kemppinen.blogspot.fi/2014/09/hybridisota.html</u></a> - sota, joka &rdquo;liukuu&rdquo; päälle ]</p><p>Olemme saaneet sanastoomme uuden sotimistavan tai &ndash;muodon, hybridisodan, johon sisältyy voimakas informaatiotaistelu vaikuttavuutena ja mielipidemuuttajana. Hybridi on myös kahden energian kulkuneuvo, kuten se on sotanakin &ndash; &rsquo;monirintamainen&rsquo;. &hellip; &rdquo;</p><p>Jatkuu linkin ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/hybridillista-informaatiosotaa-mista.html"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/hybridillista-informaatiosotaa-mista.html</u></a> &ndash; alta -IL/BLOG [2015]</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>Venäläiset vastaavat ulkoministeri Sergei Lavrovin suulla</strong></p><p>~ <a href="http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802172200752526_ul.shtml"><u>www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802172200752526_ul.shtml</u></a> -&nbsp;</p><p><em>Ote linkin alta</em>:</p><p>&rdquo; &hellip; Ulkoministeri ohitti syytökset siitä, että Venäjä sekaantui USA:n vaaleihin, &rdquo;pelkkänä höpinänä&rdquo; &hellip; &rdquo;</p><p><em>IL &ndash; Kommentti ylläolevasta linkkikirjoituksesta</em>:</p><p>&rdquo;Lavrovilta vastaansanomatonta todellisuutta, niin tältä päivältä kuin historiasta. US ei ole esittänyt mitään vankkoja todisteita Venäjän US-vaaleihin sekaantumisesta. Se sen sijaan tiedetään todisteellisesti, että US NSA salakuunteli muun muassa Saksan liittokansleri <strong>Angela Merkeliä</strong>.&nbsp;</p><p>Aikanaan Saksan kolmas valtakunta hyökkäsi Neuvostoliittoon sitoen Suomenkin mukaan idän laajentumissotaan. Ukrainassa taas äärioikean &quot;galitsian haamut&quot; [11 nousevat ja haluavat venäläismielisen suurvähemmistön pois Ukrainasta (edelleen ei ole julkaistu mitään uskottavaa ja puolueetonta Kiovan Maidan-aukion tutkimusta mitä verimellakoiden takana piilee - viitesana: <em>Saakasvili</em>).&nbsp;</p><p>Toisaalta Lavrov viestitti vahvaa ja yhtenäistä EU&#39; ta rinnalleen takaamaan <em>yhtenäisemmän Euroopan rauhankehitystä</em>, jatkuuhan Eurooppa aina Venäjän Uralille asti [12! Tämä näyttää EU-Brysselistä usein unohtuvan&rdquo;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Entä nyt, kun Muellerin selvitystyö on siirtynyt syytevaiheeseen?</strong></p><p>Mikä on se aikajänne, jonka amerikkalaiset sotahaukat ovat määrittäneet ylläpitämään Trump&#39; lle <em>noitavainoa</em> (Trumpin oma ilmaisu meneillään olevasta painostuksesta) &ndash;&nbsp;</p><p>Milloin saavutetaan se sotimisen taso, joka takaa Yhdysvaltojen sotateollisuudelle ja armeijalle työskentelykentän, aktiivisuuden ja riittävän tapahtumahorisontin, että haukkojen liiketoimi- ja yhteiskuntajärjestyssuunnitelmat pysyvät elinvoimaisina &ndash; unohtamatta pysyvyyttä <em>maailmanpoliisina</em> &ndash; liki jatkuvine sotineen, taisteluineen ja konflikteineen --- [13.</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>PS</strong></p><p>Muutoin, muin osin jätämme US presidentti Trumpin arvioinnin tekemättä &ndash; teksti liittyy vain hänen alkuperäisiin tavoitteisiin parantaa historiallisesti USA&#39; n Venäjän suhteita, jotka toisivat koko maailmalle paremman mahdollisuuden hallita suurkonflikteja &ndash; ovathan nämä kaksi valtiota ydinasesuurvaltoja.&nbsp;</p><p>Henkilökohtaisena arviona päättelen, ettei savua ilman tulta &ndash; on liki varmaa, että jokin taho (toistaiseksi tuntematon taho) taustaltaan vaikutti &ndash; <em>yritti</em> taustaltaan vaikuttaa US presidentinvaalien lopputulokseen. Katso otsikko!</p><p>&nbsp;</p><p>...</p><p><strong>Viitteet</strong></p><p>[1 Sotateollisuus on USA&#39; ssa biljoona business &hellip; ~ <a href="http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/"><u>http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/</u></a> -</p><p>[2 &ndash; West trolling &hellip; ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html</u></a> -</p><p>[3</p><p>[4</p><p>[5 ~ <a href="https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005525089.html"><u>https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005525089.html</u></a> -</p><p>[6</p><p>[7 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_B-2_Spirit"><u>https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_B-2_Spirit</u></a> -</p><p>[8 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet#Iranian_reaction"><u>https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet#Iranian_reaction</u></a> -</p><p>[9</p><p>.</p><p>[10 ~ <a href="http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/uhkaako-venalainen-iskander-suomea.html"><u>http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/uhkaako-venalainen-iskander-suomea.html</u></a> -</p><p>[11 ~ <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/ukrainassa-ita-ja-lansi-kohtaavat.html"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/ukrainassa-ita-ja-lansi-kohtaavat.html</u></a> -</p><p>[12 Venäjän Uralille saakka ulottuva Eurooppa! [120] ~ <a href="http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=6493894"><u>http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&amp;thread=6493894</u></a> - [2015]</p><p>[13 ~ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States"><u>https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States</u></a> -</p><p>&nbsp;</p><p>&hellip;</p><p><strong>EKSTRA *</strong></p><p>Eräs esimerkki CIA&#39; n toimista, tässä tapaus Kuubasta ~ <a href="https://areena.yle.fi/1-4113420"><u>https://areena.yle.fi/1-4113420</u></a> - Suosittelen katsomaan koko dokumentin, sillä se antaa hyvän kokonaiskuvan, miten systemaattisesti US CIA sekaantui itsenäisen valtion sisäisiin asioihin &ndash; jopa henkeen ja vereen puuttuen &hellip; tämän päivän maailmaan nähden uskomattomalla rujoudella!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ilkka Luoma</p><p><em>Kansalaiskirjoittaja Helsingistä</em></p><p><a href="https://www.facebook.com/first.ilkka"><u>https://www.facebook.com/first.ilkka</u></a></p><p><a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/"><u>https://ilkkaluoma.blogspot.fi</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>US VU <a href="https://keskustelu.suomi24.fi/t/15193891/informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cian-varjoista"><u>24</u></a> <a href="https://www.tiede.fi/keskustelu/75200/informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cia-n-varjoista?changed=1519303316"><u>T</u></a> <a href="https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2018/02/informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cia.html"><u>BL</u></a> BL BL FB FB <a href="https://web.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/857528394457089/"><u>FB</u></a> BLOG 162714</p><p>&nbsp;</p><p><strong>DOC</strong> cia_fsb_22022018.doc &ndash; OpenOffice Writer</p><p><strong>PVM</strong> 22022018</p><p>&nbsp;</p><p>1163_10640</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Nyt käydään voimallista taistelua US presidentti Donald Trump' in vaalilupauksien toteuttamisen estämiseksi. Trump halusi avata kokonaan uuden sivun Yhdysvaltojen ja Venäjän välille – oli valmis radikaalisti parantamaan suhteita, jopa niin, että kaupallisuus olisi voittanut vastakkain asettelun – nyt sen sijasta jäytää protektionismin aallot.

 

Tämä suhdelämmittely ei käynyt USA' n vahvoille sotahaukoille, jotka eivät halua parempia suhteita toiseen ydinasesuurvaltaan, Venäjään – sillä sota, varustelu ja vastkkain asettelu kehittävät mukavasti eri tyyppisiä liiketoimia [1, voittoja ja junailuverkostoja.

Nyt Yhdysvalloissa on kolme erillistä tutkintalinjaa, joilla koetetaan kampittaa Trump & Co -leiriä, kaikin keinoin, jotta harmillisesti haitallinen henkilö saadaan pois liian vaikutusvaltaisesta toimesta – Valkoisesta talosta. 

Venäjän väitettyjä sekaantumisia Yhdysvaltojen edellisiin presidentinvaaleihin on tutkittu 3 x 8-12 kuukautta – ilman totuudellisia todisteiden esilletuloa – ainakaan julkisesti, vielä.

 

Nyt erikoistutkija Robert Mueller julkistaa syytteet nimetyille venäläisille ja parille muulle – alla HS-analyysia aiheesta

~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005576959.html

IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen:

”... Odotamme Venäjän vastinetta. Nythän tässä julkistuksessa ei kyetty osoittamaan mitään yhteyttä itse Venäjään, Moskovaan, Kremliin ja/tai presidentti Vladimir Putiniin. Syytöksiä toki, mutta ei mitään varmoja todisteita. 

Eräs linkki puuttuu kokonaan, eli CIA* ja NSA, maailmalla tiedetään 100% varmoin todistein heidän operaatiot, moni osin - eli tässä Muellerin väliraportissa jätetään kokonaan selvittämättä CIA/NSA mahdolliset toimet olla junailemassa juuri tapahtumia, että saadaan jäljet halutun näköisiksi. 

Pietarin "trollitehdas" keksittiin peliin jo vanhoista väitteistä [2, joita on lännenmiehen mediassa hehkutettu pitkään, liki olemattomin todistein, mutta väkevin syytöksin. 

Elämme siinä samassa vakoilulaitosten sodassa, jota ennen käytiin kentällä, nyt modernisti tietokonein ja somen antamin mahdollisuuksin. Epäiltyjä "toimijoita" on miljoonia, joka sekin on "vain" promille some-käyttäjistä. Todellisuus hukkuu miljardiin käyttäjään, jotka enemmän tai vähemmän seikkailevat tässä amerikkalaisten luomassa some-pilvessä - 

… Facebook [3, Twitter, WhatsApp ... US Piilaakso loi liiketoimet kansainväliselle alustalle, jossa taitavia tosi- ja epätosioperoijia on "pilvin pimein". Lopulta kysymys onkin siitä miksi ja millaisin intressein tämä amerikkalaisoperoitu pilvimaailma luotiin ja mikä ja mitkä sitä valvovat [4 kenen ja keiden eduksi!”

 

Merkittävä huomio Saksasta, jossa kolmas toimija tekaisi jotain, joka muuttaa näkökulmia!

~ https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005577271.html -

IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen:

”... Oiva esimerkki miten kolmas salainen osapuoli saa asian näyttämään miltä haluaa/ halutaan. Amerikkalaiset ja venäläiset ovat vähintäänkin yhtä taitavia näissä tempuissa, joissa musta saadaan valkoiseksi ja amerikkalainen venäläiseksi. Ikuinen suo, jonne astuttuaan jää kiinni. 

Kysymys on amerikkalaisten luomista sosiaalisen median some-maailmasta, lähinnä Facebookista ja Twitteristä kuin myös tavallisten sähköpostien maailmasta, jonne pari miljardia ihmistä voi luoda oikeastaan "mitä vain". 

Totuuden nimissä näitä nyt amerikkalaisten hallussa olevia some-maailmoja on muillakin. Kiinalaisilla on on oma "whatsapp" - WeChat, siksi, ettei amerikkalaiset pääsisi valvomaan kiinalaisten some-maailmaa! Venäläisilläkin on omansa. 

On odotettavissa että suuri osa maailman nettikäyttäjistä suljetaan valtiollisin toimin pois US-vetoisista ja valvotuista systeemeistä - Microsoft, Google, Intel, Cisco, Facebook, Twitter ... 

Tilalle luodaan omat reviirit täyttävät järjestelmät, kuten esimerkiksi kiinalaisten WeChat ja Baidu. Olemme jo nyt havainneet amerikkalaisten ZTE' n ja Huawein pelon [5! Lopultahan kysymys on täällä tietoverkoissakin reviiripuolustuksesta ja -hyökkäyksestä [6, näitä kutsutaan informaatiosodankäynniksi. 

Ennen tietokoneita se oli puhekieltä valheina, harhautuksina ja totuuksina - mikään ei ole sinällään muuttunut, vain toiminallinen nopeus ja mittakaava sekä itse kentällä olo on vähentynyt – nyt istutaan operaatiokeskuksissa kuvaruutujen maailmassa. 

Kellotaajuuksien kasvaessa, yhä useammat ovat "kaikessa kiinni ja mukana, myös tahtomattaan ja tietämättään"!”

 

Edelliseen merkittävästi liittyvä huomisen suurongelma – robottien haltuunotto!

~ https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/tutkijat-varoittavat-tekoalyn-heikkouksista-rikollinen-voi-kaapata-auton-tai-lennokin-ja-tehda-siita-aseen/6779874 – 

Ote linkin alta:

” … Tai vaikka lennokin, tai muun automaattisesti ja itsenäisesti liikkuvaksi suunnitellun tai toimivan esineen? Tai täysin itsenäisesti ja itsenäisiä päätöksiä tekevän aseen, joita jo on käytössä? Tai automatisoitu hakkeri-isku? … ” -Mtv

IL - Kommentti ylläolevaan linkkikirjoitukseen:

”... Odotettu kirjoitus näki päivän valon. Erittäin vakava huomio. Esiasteena USAF lensi "kotoa" sotaoperaattorin joystick-ohjauksella Grumman B-2 Spirit' in [7 Serbian pommitukseen, tosin lentäjä istui ohjaamossa, tuolloin varmuuden vuoksi. Myöhemmin 9/11 siviilikoneeseen piti laittaa kaappaaja tekemään maailmaa muuttaneen yhteentörmäyksen. 

Nykyiset liikennekoneet voivat lentää suurimman osan matkastaan automatiikalla. Sota- ja tiedustelulennokit ovat jo täysin joystick-ohjattuja. Ensimmäiset autonomiset robottilennokit ovat jo kokeilussa. 

Informaatiosodasta on lyhyt matka päästä särkemisen makuun. Oiva esimerkki oli Stuxnet, jolla CIA/Mossad hajottivat iranilaiset ultrasentrifugit [8, tuo vielä vietiin muistitikulla. 

Amerikkalainen USS Donald Cook tiettävästi operoi testaten "Mobile-Stuxnet" [9 matoa Itämerellä Venäjän Kaliningradin merirajan läheisyydestä - kohteena venäläiset Iskender ohjukset [10, venäläiset huomasivat tämän, tunnetuin seurauksin”

 

Mitä informaatiosota merkitsee – mistä sumutetaan, miten ja ketä?

Ote:

” … Helsingin Sanomat on valtakuntamme vaikuttajamedia, ollut ainakin E4] – ruuti ja kynän terävyys on kuivunut ja tylsynyt ’lööpityksessään’. Tarkkakatseisuus on jäänyt erinomaisten kolumnistityyppisten kirjoittajien haltuun – mainitakseni vaikka Unto Hämäläisen E5], joka jaksaa kaivaa taustoja ja katsella kohdetta sen kaikilta näkökulmilta. Muutoin Hesari on tunnettu natottaja – eli siis jenkaaja E6], jonka päämääränä on viedä Suomea kohti Natoa.

Hybridisota …

[Kemppinen/BLOG ~ http://kemppinen.blogspot.fi/2014/09/hybridisota.html - sota, joka ”liukuu” päälle ]

Olemme saaneet sanastoomme uuden sotimistavan tai –muodon, hybridisodan, johon sisältyy voimakas informaatiotaistelu vaikuttavuutena ja mielipidemuuttajana. Hybridi on myös kahden energian kulkuneuvo, kuten se on sotanakin – ’monirintamainen’. … ”

Jatkuu linkin ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/hybridillista-informaatiosotaa-mista.html – alta -IL/BLOG [2015]

 

Venäläiset vastaavat ulkoministeri Sergei Lavrovin suulla

~ www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802172200752526_ul.shtml

Ote linkin alta:

” … Ulkoministeri ohitti syytökset siitä, että Venäjä sekaantui USA:n vaaleihin, ”pelkkänä höpinänä” … ”

IL – Kommentti ylläolevasta linkkikirjoituksesta:

”Lavrovilta vastaansanomatonta todellisuutta, niin tältä päivältä kuin historiasta. US ei ole esittänyt mitään vankkoja todisteita Venäjän US-vaaleihin sekaantumisesta. Se sen sijaan tiedetään todisteellisesti, että US NSA salakuunteli muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkeliä

Aikanaan Saksan kolmas valtakunta hyökkäsi Neuvostoliittoon sitoen Suomenkin mukaan idän laajentumissotaan. Ukrainassa taas äärioikean "galitsian haamut" [11 nousevat ja haluavat venäläismielisen suurvähemmistön pois Ukrainasta (edelleen ei ole julkaistu mitään uskottavaa ja puolueetonta Kiovan Maidan-aukion tutkimusta mitä verimellakoiden takana piilee - viitesana: Saakasvili). 

Toisaalta Lavrov viestitti vahvaa ja yhtenäistä EU' ta rinnalleen takaamaan yhtenäisemmän Euroopan rauhankehitystä, jatkuuhan Eurooppa aina Venäjän Uralille asti [12! Tämä näyttää EU-Brysselistä usein unohtuvan”

 

Entä nyt, kun Muellerin selvitystyö on siirtynyt syytevaiheeseen?

Mikä on se aikajänne, jonka amerikkalaiset sotahaukat ovat määrittäneet ylläpitämään Trump' lle noitavainoa (Trumpin oma ilmaisu meneillään olevasta painostuksesta) – 

Milloin saavutetaan se sotimisen taso, joka takaa Yhdysvaltojen sotateollisuudelle ja armeijalle työskentelykentän, aktiivisuuden ja riittävän tapahtumahorisontin, että haukkojen liiketoimi- ja yhteiskuntajärjestyssuunnitelmat pysyvät elinvoimaisina – unohtamatta pysyvyyttä maailmanpoliisina – liki jatkuvine sotineen, taisteluineen ja konflikteineen --- [13.

 

...

PS

Muutoin, muin osin jätämme US presidentti Trumpin arvioinnin tekemättä – teksti liittyy vain hänen alkuperäisiin tavoitteisiin parantaa historiallisesti USA' n Venäjän suhteita, jotka toisivat koko maailmalle paremman mahdollisuuden hallita suurkonflikteja – ovathan nämä kaksi valtiota ydinasesuurvaltoja. 

Henkilökohtaisena arviona päättelen, ettei savua ilman tulta – on liki varmaa, että jokin taho (toistaiseksi tuntematon taho) taustaltaan vaikutti – yritti taustaltaan vaikuttaa US presidentinvaalien lopputulokseen. Katso otsikko!

 

...

Viitteet

[1 Sotateollisuus on USA' ssa biljoona business … ~ http://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/ -

[2 – West trolling … ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/12/west-trolling-east-trolling-nokittelua.html -

[3

[4

[5 ~ https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005525089.html -

[6

[7 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_B-2_Spirit -

[8 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet#Iranian_reaction -

[9

.

[10 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/uhkaako-venalainen-iskander-suomea.html -

[11 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/ukrainassa-ita-ja-lansi-kohtaavat.html -

[12 Venäjän Uralille saakka ulottuva Eurooppa! [120] ~ http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=6493894 - [2015]

[13 ~ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States -

 

EKSTRA *

Eräs esimerkki CIA' n toimista, tässä tapaus Kuubasta ~ https://areena.yle.fi/1-4113420 - Suosittelen katsomaan koko dokumentin, sillä se antaa hyvän kokonaiskuvan, miten systemaattisesti US CIA sekaantui itsenäisen valtion sisäisiin asioihin – jopa henkeen ja vereen puuttuen … tämän päivän maailmaan nähden uskomattomalla rujoudella!

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

US VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 162714

 

DOC cia_fsb_22022018.doc – OpenOffice Writer

PVM 22022018

 

1163_10640

]]>
55 http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251269-informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cia-n-varjoista#comments CIA Hybridisodankäynti Informaatiosota Kybersodankäynti Tiedustelulaki Thu, 22 Feb 2018 16:40:32 +0000 Ilkka Luoma http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251269-informaatiosodasta-ja-valehtelusta-cia-n-varjoista
Suomalaisten turvallisuus ei ole kaupan http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251268-suomalaisten-turvallisuus-ei-ole-kaupan <p>Georgian sota 2008, Ukrainan kriisi 2014 ja terroriuhka Suomea kohtaan korkeammalla kuin koskaan. Suomi on valitettavasti ollut sinisilmäinen usean vuoden ajan. Onneksi vuodesta 2013 on tehty lainsäädäntötyötä tiedustelulakien uudistamiseksi, mutta sekin on vienyt aikansa.</p> <p>Siniset eivät ole sinisilmäisiä. Nyt on aika uudistaa tiedustelulainsäädäntöä. Keskeinen kysymys on että voidaanko ja halutaanko uudistus saattaa eduskunnassa voimaan pikaisella menettelyllä. Ja miksipä ei haluttaisi, jos kaikista eduskuntapuolueista vain vasemmistoliitto vastustaa koko uudistuksen hyväksymistä?<br /><br />Sosialidemokraattien puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan kokoomuksen saamaa värisuoraa tiedustelun johdossa <a href="https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005576945.html">ei katsota hyvällä</a>.<br /><br />Sosialidemokraateista ei kuulunut soraääniä, kun Supoa johti vuosina 1996-2007 demareiden Nevala, Halonen oli Tasavallan presidentti, Lipponen pääministeri, Tuomioja ulkoministeri, Rajamäki sisäministeri ja Jaakonsaari ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.<br /><br />Sininen eduskuntaryhmä toivoo, että tiedustelulakien uudistukseen ei liitetä puoluepolitiikkaa. Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa oli rakentava ja antoi pohjan laajan yhteisymmärryksen löytämiselle.&nbsp;<br /><br />Sininen tulevaisuus on perustettu epäpoliittiseksi ja käytännönläheiseksi puolueeksi. Suomalaisten turvallisuus ei ole kaupan. Suomalaiset ovat kyllästyneet vallankipeään puoluepolitikointiin. Antti Rinteen sopii muistaa tämä kun demarit päättävät kantansa tiedustelulakien uudistuksen pikaiseen hyväksymiseen.</p> <p>Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esitettiin ajatus, että Suomi voittaisi vain vuoden, jos uudistettu tiedustelulainsäädäntö saadaan voimaan pikaisesti. Toisaalta voi ajatella, että se vuosikin voi olla ratkaiseva. Vuonna 2015 Ruotsin suojelupoliisi Säpo kertoi julkisesti, että vuoden aikana he olivat uusitulla tiedustelulainsäädännöllä pystyneet estämään kaksi terrori-iskua.</p> <p>Siniset kannattavat tiedustelulakien uudistamisen pikaista hyväksymistä. Vuosi voi olla se ratkaiseva, enkä minä ainakaan halua olla vastaamassa, kun äänestäjä kysyy, miksi te ette toimineet silloin, kun olisi pitänyt toimia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Georgian sota 2008, Ukrainan kriisi 2014 ja terroriuhka Suomea kohtaan korkeammalla kuin koskaan. Suomi on valitettavasti ollut sinisilmäinen usean vuoden ajan. Onneksi vuodesta 2013 on tehty lainsäädäntötyötä tiedustelulakien uudistamiseksi, mutta sekin on vienyt aikansa.

Siniset eivät ole sinisilmäisiä. Nyt on aika uudistaa tiedustelulainsäädäntöä. Keskeinen kysymys on että voidaanko ja halutaanko uudistus saattaa eduskunnassa voimaan pikaisella menettelyllä. Ja miksipä ei haluttaisi, jos kaikista eduskuntapuolueista vain vasemmistoliitto vastustaa koko uudistuksen hyväksymistä?

Sosialidemokraattien puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan kokoomuksen saamaa värisuoraa tiedustelun johdossa ei katsota hyvällä.

Sosialidemokraateista ei kuulunut soraääniä, kun Supoa johti vuosina 1996-2007 demareiden Nevala, Halonen oli Tasavallan presidentti, Lipponen pääministeri, Tuomioja ulkoministeri, Rajamäki sisäministeri ja Jaakonsaari ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Sininen eduskuntaryhmä toivoo, että tiedustelulakien uudistukseen ei liitetä puoluepolitiikkaa. Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa oli rakentava ja antoi pohjan laajan yhteisymmärryksen löytämiselle. 

Sininen tulevaisuus on perustettu epäpoliittiseksi ja käytännönläheiseksi puolueeksi. Suomalaisten turvallisuus ei ole kaupan. Suomalaiset ovat kyllästyneet vallankipeään puoluepolitikointiin. Antti Rinteen sopii muistaa tämä kun demarit päättävät kantansa tiedustelulakien uudistuksen pikaiseen hyväksymiseen.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa esitettiin ajatus, että Suomi voittaisi vain vuoden, jos uudistettu tiedustelulainsäädäntö saadaan voimaan pikaisesti. Toisaalta voi ajatella, että se vuosikin voi olla ratkaiseva. Vuonna 2015 Ruotsin suojelupoliisi Säpo kertoi julkisesti, että vuoden aikana he olivat uusitulla tiedustelulainsäädännöllä pystyneet estämään kaksi terrori-iskua.

Siniset kannattavat tiedustelulakien uudistamisen pikaista hyväksymistä. Vuosi voi olla se ratkaiseva, enkä minä ainakaan halua olla vastaamassa, kun äänestäjä kysyy, miksi te ette toimineet silloin, kun olisi pitänyt toimia.

]]>
0 Puolustusvoimat Suojelupoliisi Tiedustelulaki Thu, 22 Feb 2018 16:24:00 +0000 Simon Elo http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251268-suomalaisten-turvallisuus-ei-ole-kaupan
Valiokuntavuodoista vankeutta - miten käy demokratian ja avoimuuden? http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251157-valiokuntavuodoista-vankeutta-miten-kay-demokratian-ja-avoimuuden <p>Ilta-Sanomat <a href="https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005573379.html">uutisoi </a>tänään Eduskunnan työjärjestyksen muutoksesta, joka on avoimen yhteiskunnan kannalta hyvin kyseenlainen. Alun perin tiedusteluvaliokunnan jäseniä koskeva ja heidän osaltaan perusteltavissa oleva sakko- ja vankeusrangaistuksen uhalla terästetty linjaus on IS:n mukaan sellainen, ettei kansanedustaja voisi kertoa julkisuuteen tai minnekään salassa pidettäviä tai &rdquo;vaiteliaisuuden piiriin&rdquo; kuuluvia asioita rangaistuksen uhalla. Rangaistus olisi sakkoa tai maksimissaan kuusi kuukautta vankeutta ja toisin kuin aiemmin oli suunniteltu, linjaus koskisi kaikkia valiokuntia.&nbsp;</p><p><em>Periaatteessa&nbsp;</em>juuri mikään ei muutu, koska vaiteliaisuutta on jo ennestäänkin vaadittu monissa tilanteissa, mutta signaali on selvä. Suiden on pysyttävä suljettuna ja valiokuntatyöskentely halutaan pitää entistä selvemmin suljettujen ovien takana. Tällainen ratkaisu olisi kuitenkin avoimen yhteiskunnan kannalta hyvin ikävä, koska vanha käytäntö on mahdollistanut sen, ettei poliittisesti merkittävän tiedon vuotamisesta ole rangaistu.&nbsp;</p><p>En tiedä, mitä tästä pitäisi edes sanoa. Uutta tiedustelulainsäädäntöä ajetaan läpi, kansanedustajien vaitiolovaatimuksia tiukennetaan, hallitus toimii itäeurooppalaishenkisellä mandaatilla vastoin yleistä mielipidettä eikä vaivaudu edes dialogiin opposition kanssa, politiikka on monelta osin ollut aktiivisen eriarvoistavaa, peruuttamattomia koko suomalaista yhteiskuntaa muuttavia päätöksiä ollaan runnomassa läpi, vaikka vaalit ovat jo ensi vuonna... Suomalainen poliittinen kulttuuri on ottanut enenevässä määrin ikävän käännöksen, eikä suunta näytä hyvälle.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Palautetta voi lähettää osoitteeseen&nbsp;<a class="mailto" href="mailto:vpleivo@gmail.com">vpleivo@gmail.com</a></p><p><br />Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/KitinaaNalakamaasta" target="_blank">Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani.</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.facebook.com/Veli-Pekka-Leivo-256153654500775/" target="_blank">Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo</a>&nbsp;- siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ilta-Sanomat uutisoi tänään Eduskunnan työjärjestyksen muutoksesta, joka on avoimen yhteiskunnan kannalta hyvin kyseenlainen. Alun perin tiedusteluvaliokunnan jäseniä koskeva ja heidän osaltaan perusteltavissa oleva sakko- ja vankeusrangaistuksen uhalla terästetty linjaus on IS:n mukaan sellainen, ettei kansanedustaja voisi kertoa julkisuuteen tai minnekään salassa pidettäviä tai ”vaiteliaisuuden piiriin” kuuluvia asioita rangaistuksen uhalla. Rangaistus olisi sakkoa tai maksimissaan kuusi kuukautta vankeutta ja toisin kuin aiemmin oli suunniteltu, linjaus koskisi kaikkia valiokuntia. 

Periaatteessa juuri mikään ei muutu, koska vaiteliaisuutta on jo ennestäänkin vaadittu monissa tilanteissa, mutta signaali on selvä. Suiden on pysyttävä suljettuna ja valiokuntatyöskentely halutaan pitää entistä selvemmin suljettujen ovien takana. Tällainen ratkaisu olisi kuitenkin avoimen yhteiskunnan kannalta hyvin ikävä, koska vanha käytäntö on mahdollistanut sen, ettei poliittisesti merkittävän tiedon vuotamisesta ole rangaistu. 

En tiedä, mitä tästä pitäisi edes sanoa. Uutta tiedustelulainsäädäntöä ajetaan läpi, kansanedustajien vaitiolovaatimuksia tiukennetaan, hallitus toimii itäeurooppalaishenkisellä mandaatilla vastoin yleistä mielipidettä eikä vaivaudu edes dialogiin opposition kanssa, politiikka on monelta osin ollut aktiivisen eriarvoistavaa, peruuttamattomia koko suomalaista yhteiskuntaa muuttavia päätöksiä ollaan runnomassa läpi, vaikka vaalit ovat jo ensi vuonna... Suomalainen poliittinen kulttuuri on ottanut enenevässä määrin ikävän käännöksen, eikä suunta näytä hyvälle. 

 

 

 

Palautetta voi lähettää osoitteeseen vpleivo@gmail.com


Jos haluat saada blogin parhaat palat Facebook-seinällesi ja aiheisiin liittyviä uutisia, käyhän tykkäämässä Kitinää Näläkämaasta FB-sivuani. 

 

Poliitikko-profiilini naamakirjasta myös nimelläni Veli-Pekka Leivo - siellä käsittelen enemmän, mutten ainoastaan Kajaanin ja Kainuun asioita sekä turvallisuuspolitiikkaa. 

]]>
3 http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251157-valiokuntavuodoista-vankeutta-miten-kay-demokratian-ja-avoimuuden#comments Avoimuus Demokratia Hallinnon läpinäkyvyys Sananvapaus Tiedustelulaki Mon, 19 Feb 2018 19:46:44 +0000 Veli-Pekka Leivo http://vpleivo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251157-valiokuntavuodoista-vankeutta-miten-kay-demokratian-ja-avoimuuden
Ase- ja turvallisuusbisnekseen tarvitaan lisää valtion ohjausta. http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251094-ase-ja-turvallisuusbisnekseen-tarvitaan-valtion-ohjausta <p>Ugandalainen tutkiva journalismi näyttäisi olevan nopeaa, tehokasta ja kekseliästä. <a href="https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/hs-lindén-kertoo-ääninauhalla-etsineensä-ugandasta-bisnesmahdollisuuksia-liikemiehen-kanssa/ar-BBJgYh6?ocid=spartandhp">Hs:n mukaan</a> ugandalaistoimittaja oli nauhoittanut Suvi Lindenìn Patria jupakkaa koskevan haastattelun poliisiksi tekeytyneenä. Haastattelussa Linden toteaa, että he olivat etsimässä Ugandassa bisnesmahdollisuuksia ja että - &rdquo;(liikemiehen) tausta on kyberturvallisuudessa. Hän edusti täällä muutamaa suomalaisyritystä, jotka työskentelevät, miten sen nyt sanoisi, turvallisuusalalla, lehti (New Vison) kirjoittaa Lindénin sanoneen&rdquo;</p><p>Erikoinen tapaus herättää kysymyksiä.</p><p>Suomi tunnetaan kyberturvallisuuden puolestapuhujana ja kehittäjänä. Ulkoministeriö totetaa muun muassa että &rdquo;Koska kyberuhat eivät tunne valtioiden rajoja, tarvitaan kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä&rdquo;</p><p>Oliko Ugandatapauksessa kyse sittenkin ulkoministeriön hiljaisesti siunaamasta operaatiosta?</p><p>Tähän rooliin Linden kyllä taustansa puolesta sopii. Linden on valmistunut Oulun yliopistosta tietojenkäsittelytieteeen laitokselta. Hän on toiminut myös YK:n alaisen <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainvälinen_televiestintäliitto"><u>Kansainvälisen televiestintäliiton</u></a> (ITU) laajakaistakomission erityislähettiläänä vuosina 2010&ndash;2015. Ugandan tapauksessa tehtävän vaativuustasoon nähden Lindenin turvallisuuteen liittyvät perusasiat näyttäisivät kuitenkin olevan hakusessa. Lindenin olisi kyllä ptänyt olla enemmän hereillä turvallisuusasioissa. Jo farssin mittasuhteet saavuttanut Ugandagate ei palvele Suomi kuvaa eikä ole hyväksi suomalaiselle aseteollisuuden maineelle.</p><p>Jatkossa käytänteitä on syytä terävöittää. Kaikkien sellaisten ase- ja turvallisuusbisnekseen liittyvien yhteistyötahojen taustat tulisi selvittää tarkkaan, jotka ovat kytkeyttyjä valtion toimintaan. Tiedonkulkua ja ohjeistusta eri toimijoiden välillä olisi tehostettava. Tiedustelulakia kehitettäessä on tämänkaltaiset Uganda tapaukset otettava huomioon.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ugandalainen tutkiva journalismi näyttäisi olevan nopeaa, tehokasta ja kekseliästä. Hs:n mukaan ugandalaistoimittaja oli nauhoittanut Suvi Lindenìn Patria jupakkaa koskevan haastattelun poliisiksi tekeytyneenä. Haastattelussa Linden toteaa, että he olivat etsimässä Ugandassa bisnesmahdollisuuksia ja että - ”(liikemiehen) tausta on kyberturvallisuudessa. Hän edusti täällä muutamaa suomalaisyritystä, jotka työskentelevät, miten sen nyt sanoisi, turvallisuusalalla, lehti (New Vison) kirjoittaa Lindénin sanoneen”

Erikoinen tapaus herättää kysymyksiä.

Suomi tunnetaan kyberturvallisuuden puolestapuhujana ja kehittäjänä. Ulkoministeriö totetaa muun muassa että ”Koska kyberuhat eivät tunne valtioiden rajoja, tarvitaan kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä”

Oliko Ugandatapauksessa kyse sittenkin ulkoministeriön hiljaisesti siunaamasta operaatiosta?

Tähän rooliin Linden kyllä taustansa puolesta sopii. Linden on valmistunut Oulun yliopistosta tietojenkäsittelytieteeen laitokselta. Hän on toiminut myös YK:n alaisen Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) laajakaistakomission erityislähettiläänä vuosina 2010–2015. Ugandan tapauksessa tehtävän vaativuustasoon nähden Lindenin turvallisuuteen liittyvät perusasiat näyttäisivät kuitenkin olevan hakusessa. Lindenin olisi kyllä ptänyt olla enemmän hereillä turvallisuusasioissa. Jo farssin mittasuhteet saavuttanut Ugandagate ei palvele Suomi kuvaa eikä ole hyväksi suomalaiselle aseteollisuuden maineelle.

Jatkossa käytänteitä on syytä terävöittää. Kaikkien sellaisten ase- ja turvallisuusbisnekseen liittyvien yhteistyötahojen taustat tulisi selvittää tarkkaan, jotka ovat kytkeyttyjä valtion toimintaan. Tiedonkulkua ja ohjeistusta eri toimijoiden välillä olisi tehostettava. Tiedustelulakia kehitettäessä on tämänkaltaiset Uganda tapaukset otettava huomioon.

 

]]>
10 http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251094-ase-ja-turvallisuusbisnekseen-tarvitaan-valtion-ohjausta#comments Ajankohtaista turvallisuuspolitiikasta Aseteollisuus Tiedustelulaki Sun, 18 Feb 2018 11:04:16 +0000 Reijo Paunonen http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251094-ase-ja-turvallisuusbisnekseen-tarvitaan-valtion-ohjausta