Jyrki J.J. Kasvi Jyrki J.J. Kasvi (vihreät, Espoo)

Kaikki blogit puheenaiheesta Tieteen filosofia

YLE ja skientistinen tiedejournalismi

Ajatuksia artikkelista, jossa painotetaan (luonnon)tieteellisen ajattelun tärkeyttä. 

Artikkeli: https://yle.fi/uutiset/3-9772447

 

Artikkelissa on tärkeää asiaa. Tieteet näyttäisivät olevan järkeviä keinoja rakentaa yhdessä yhteistä ymmärrystä ja kuvauksia maailman ilmiöistä.

Hyvää tieteellistä käytäntöä ei noudateta Suomessa

niin & näin käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviotunnusta[1,2] ja sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Eräs tämän tunnuksen käytön edellytys[3] on: "Tunnusta hakiessaan kustantaja sitoutuu edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen[4] mukaisia periaatteita."

Kun jotain tahoa epäillään Hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta, Tutkimuseettinen neuvottelukunta antaa pyydettäessä lausunnon asiasta.[5]

Tiede olkikukkona

 

1.

Tarina eurooppalaisella uudella ajalla syntyneiden ja kehittyneiden erityistieteiden vaiheista on eri muodoissa kerrottu likipitäen kaikissa filosofian historioissa, mutta sen olennainen sisältö ei vielä ole kantautunut kaikkien korviin.

Näin tulevaisuudentutkimuksesta tehtiin ikäänkuin tiede

Ns. Tulevaisuudentutkimus on markkinatutkimukseen verrattava konsultin työsarka. Mitään omaa tieteellistä metodiikka ei alaan liity, tukena on konsultin työkalupakki. Sääli että opiskelijoita johdatetaan tulevaisuudentutkimuksen piiriin muka tieteenä.

Lainaukset kirjasta Pentti  Malaska Ennalta näkijä, edellä kulkija:

Totuudella on itseisarvo

Kirjoittajan on pysyttävä tyylilleen uskollisena. Tietokirjailija ei voi lähteä satuilemaan kesken kaiken, ilman että menettää uskottavuuttaan. Hesarin kirjoitus sivuaa myös tätä aihetta. http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005026627.html?share=243300be8a1e0f07... Medialukutaidon merkitys korostuu, kun nykyään nettiin voi kirjoittaa melkeinpä kuka tahansa. Ja on erityisiä nettisivustoja, joiden tarkoitus on propagandan levittäminen. Informaatiotulvasta on osattava poimia itselle tärkeitä kirjoituksia.

Kaikenmaailman dosentit …

Peruskysymys on: pitääkö tieteellisen tutkimuksen tulokset ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä? Kyllä, mutta pitäisi myös pystyä arvioimaan tulosten merkityksellisyys käytännön kannalta. Tieteellinen tutkimus kohdistuu usein suhteellisen kapeaan sektoriin. Puhutaan huippututkimuksesta. Tavoitteena on päästä mahdollisimman pitkälle, syvälle ko. aihealueen tutkimisessa. Tästä seuraa, että kapea-alainen huippututkija ei välttämättä ymmärrä ulkopuolisen maailman kokonaisuutta. Sama pätee entisiin menestyneisiin yritysjohtajiin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä