Jyrki J.J. Kasvi Jyrki J.J. Kasvi (vihreät, Espoo)

Valvojia valvomassa

  • Valvojia valvomassa

Tiedustelulakiesitysten kipupisteeksi on yllättäen noussut Suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta.

Miksi yllättäen? Koska lakiesityksessä tiedustelutoiminnan valvonnasta (HE 199/2017) eduskuntaan perustettavalle tiedusteluvalvontavaliokunnalle (TvV) ollaan antamassa hyvin kattava valvontatehtävä ja laajat tiedonsaantioikeudet _kaikkeen_ tiedustelutoimintaan siitä riippumatta, harjoittaako sitä Pääesikunnan tiedusteluosasto, Suojelupoliisi tai Saappaanheittäjät ry.

Tiedustelun parlamentaarista valvontaa ei ole haluttu rajata tiettyihin viranomaisiin tai tiettyihin tiedustelumenetelmiin, koska se väistämättä heikentäisi TvV:n asemaa. TvV päättää itse, mistä viranomaisista ja tiedustelumenetelmistä se tarvitsee tietoa.

TvV:n toimivaltuudet kattavat kuitenkin vain tiedustelutoiminnan, ja vaikka siviilitiedustelu on jatkossa Suojelupoliisin päätehtävä, ja Suojelupoliisilta poistetaan esitutkintavaltuudet, sille jää edelleen joitakin poliisitehtäviä kuten turvallisuusselvitysten laatiminen. Kiista koskeekin käsittääkseni näiden ”jäännöstehtävien” valvontaa. ('Käsittääkseni', koska keskustelu ja sen uutisointi on ollut harvinaisen sekavaa – suosittelen aiheesta kiinnostuneita lukemaan ainakin lakiesityksen pykälät 2, 3 ja 4 perusteluineen.) Laki tiedustelutoiminnan valvonnasta ei kuitenkaan koske Suojelupoliisin muita tehtäviä, eikä niitä voi eduskunnan työjärjestystä muuttamalla lisätä tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtäviin. Eduskunnan työjärjestys ei voi mennä lain edelle!

2 § Tiedustelutoiminnan valvonta ja valvontatoimielimet 

Tiedustelutoiminnan valvonnalla tarkoitetaan sekä siviili- että sotilastiedustelun parlamentaarista valvontaa ja laillisuusvalvontaa. 

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa harjoittaa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta, jonka tehtävistä säädetään tarkemmin eduskunnan työjärjestyksessä (40/2000). Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa harjoittaa tiedusteluvaltuutettu. 

Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarinen valvonta kuuluu eduskunnan hallintovaliokunnalle kuten kaikkien muidenkin poliisiviranomaisten. Hallintovaliokunnalla ei kuitenkaan ole yhtä kattavia tiedonsaantioikeuksia kuin tiedusteluvalvontavaliokunnalla.

3 § Tiedusteluvalvontavaliokunnan tiedonsaantioikeudet 

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta maksutta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot. 

4 § Tiedusteluvalvontavaliokunnan oikeus saada selvitys 

Tiedusteluvalvontavaliokunnalla on oikeus saada tiedusteluvaltuutetulta ja muilta viranomaisilta sekä muilta julkista tehtävää hoitavilta maksutta valvontatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa selvitykset.

18 § Muut toimenpiteet (2. mom.)

Tiedusteluvaltuutetun tulee saattaa merkittävät valvontahavaintonsa eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan käsiteltäväksi.

Oikea tapa lähestyä Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarista valvontaa onkin hallintovaliokunnan tiedonsaannin parantaminen … paitsi Suojelupoliisista myös muista poliisiviranomaisista. Olen itse toiminut hallintovaliokunnan jäsenenä, ja silloin Suojelupoliisin valvonta tarkoitti käytännössä kahvittelua Suojelupoliisin päämajassa PowerPoint-esitystä seuraten.

Eli yhteenvetona, esitys laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta lisää ja syventää merkittävästi Suojelupoliisin (ja muun tiedustelutoiminnan) parlamentaarista valvontaa. Jos Suojelupoliisille jäävien poliisitehtävien parlamentaarista valvontaa halutaan syventää, se on tehtävä eduskunnan hallintovaliokunnan kautta.

Voi tuntua erikoiselta, että opposition edustaja näin innolla puolustaa hallituksen esitystä, mutta tiedustelutoiminnan parlamentaarisessa valvonnassa hallitus on mielestäni oikeassa, enkä pidä irtopisteiden hakua tässä hyvänä toimintatapana. Tiedustelulaeissa riittää ihan asiallistakin pohdittavaa, sitä ei tarvitse keksiä tyhjästä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kysymys Supon valvonnasta on periaatteellisesti tärkeä. Pykälistä tulee näkyä selvästi, että eduskunnalla on Supoon nähden "viimeinen sana" Supon kaikkeen toimintaan liittyen. Valvonnan jako tiedusteluvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan on pelkkää byrokraattista näpertelyä.

Suomi ei ole poliisivaltio ainakaan vielä. Siksi poliisit tulee pitää irrallaan valtioelimistä ja maan hallinnosta.

Juha Hämäläinen

Tämä ei mitenkään poista sitä ongelmaa, joka liittyy suomalaisten massaurkintaan. Sille ei ole mitään oikeutusta. SUPOn Pelttari on tämän tarvetta korostanut ennaltaehkäisyn takia.

Tämä valvonta ei myöskään näytä liittyvän urkinnan tekniseen suorittajaan eli Viestikoelaitokseen. On lehdistössä kerrottu aiemmin, että laitos valvoo itse itseään, sillä on syytesuoja ja laitoksessa toimii ulkomaisia urkkijoita, joilla on myös syytesuoja Suomessa.

Tästä ei ole puhuttu julkisuudessa enää mitään Hesarin julkaiseman uutisen jälkeen. Pidän tätä hyvin outona.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Helpoin tapa valvoa viranomaisten toimintaa on valvoa niiden budjetin käyttöä. Muu valvonta on pitkälti, kuten J. Kasvi jo totesikin, hyvin valmisteltujen powerpoint esitysten seuraamista. Budjeteissa näkyy yleensä kaikki hankinnat ja toiminta aina kyniä ja kumeja myöten, joten sieltä nähdään, mitä valvova viranomainen oikeasti tekee.

Snellmanin kommentti: "Suomi ei ole poliisivaltio ainakaan vielä. Siksi poliisit tulee pitää irrallaan valtioelimistä ja maan hallinnosta."

Tässä tapauksessa rikoslain 45 luvun 19§ tulee muuttaa siten, että upseereja koskevat säädökset koskevat myös poliiseja.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Turvallisuuspalvelun pyörittämä maa meillä on tässä ihan lähellä, siitä syntyy pahaa jälkeä.

Juha Hämäläinen

Joo ei tehdä samaa virhettä kuin siellä ja USAssa. Virhettä vaikea myöhemmin korjata.

Käyttäjän JanTheon kuva
Jan Theon

Jyrki: onko mielestäsi valiokunnalla tarvittava pätevyys arvioimaan sitä mitä supo tekee? Kyseessä on poliittisilla, EI pätevyyden perusteella valituista ihmisistä, jotka vaihtuvat hyvinkin lyhyen kierron jälkeen?

Kuten Aarnion tapaus myös osoittaa, on nykyiset valvontamekanismit ja tavat toimia, täysin hampaattomia. Lisäksi jos supo saa päättää ketä valitaan sitä valvomaan, niin silloin supo on tämän maan johdossa ja supo voi olla valitsematta sille epämieluisia jäseniä sitä valvomaan. Nythän supolle annetaan tässä kohtaa täysin avoin valtakirja ilman minkäänlaista kritiikkiä.

Luulisi sinun Jyrki nämä asiat ymmärtävän. Tiedän myös sen, että ymmärrät tietotekniikan valvontamahdollisuudet oikeassa elämässä. Kaukana on MB ajat jolloin suhtauduit asioihin isommalla kritiikillä... :(

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset