Jyrki J.J. Kasvi Jyrki J.J. Kasvi (vihreät, Espoo)

Oman uskon opetuksesta uskontojen vuoropuheluun

Puhe vihreiden puoluevaltuuskunnassa 28.11.2009


Arvoisa puoluevaltuuskunta

Peruskoulun tuntijako on aina vaikea aihe. Milloin halutaan lisää matematiikkaa ja reaaliaineita, milloin kieliä, milloin käden taitoja, milloin lisää valinnaisuutta, milloin pakollisia aineita.

Esimerkiksi 80/90-lukujen taitteessa painotettiin matematiikkaa, fysiikaa ja kemiaa, kun Suomen kilpailukykyä nostettiin korkealla teknologialla ja innovaatioilla.

Nyt keskustelun painopiste on taide- ja taitoaineissa. Jopa hallitusohjelmassa todetaan erikseen, että taito- ja taideaineiden asemaa vahvistetaan.

Tuntijaon painotukset kertovatkin paljon yhteiskunnan arvoista ja tavoitteista.

Hyvän esimerkin tarjoaa uskonnon vahva asema tuntijaossa. Tiesittekö, että peruskoululainen saa enemmän opetusta uskonnossa kuin vaikkapa historiassa? Uskontoa opiskellaan peruskoulussa 418 tuntia ja historiaa 380 tuntia. Uskonnon opetus myös aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla, kun lapsi on vaikutteille mahdollisimman altis, historia vasta viidennellä.

Ja kuten muistamme, uskonnonopetus on Suomessa nimenomaan oman uskonnon opetusta ... tai kuten ennen vanhaan sanottiin, tunnustuksellista. Neutraaleille, tietoa uskon asemesta tarjoaville elämänkatsomustiedon tunneille päästäkseen lapsen on suostuteltava vanhempansa eroamaan kirkosta.

Tätä se kirkon ja valtion erityissuhde käytännössä teettää.

Elämänkatsomustiedon opiskelu ei ole muutenkaan helppoa. Eräs espoolaisäiti otti minuun äskettäin yhteyttä ja kertoi lapsensa lukujärjestyksessä olevan jo toisen vuoden peräkkäin kolme hyppytuntia pelkästään elämänkatsomustiedon takia. Kouluviikko on kolme tuntia pidempi kuin uskontoa opiskelevilla.

Samaisen koulun taksvärkkipäivän tuotto muuten lahjoittettiin Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle.

Suomen uskonnonopetuksen lähtökohta, oman uskonnon opetus, sopii huonosti nykymaailmaan ja Suomeen, jossa uskontojen ja kulttuurien tulisi ymmärtää toisiaan ja kyetä vuoropuheluun.

Vuoropuheluun kannustamiseen asemesta me päinvastoin erottelemme eri uskontokuntien lapset omiin luokkiinsa opiskelemaan omaa uskoaan.

Erottelemisen asemesta meidän tulisi saattaa nämä lapset yhteen, oppimaan toisiltaan ja toisistaan. Ymmärtämään, että eri uskonnoilla on paljon enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.

Peruskoulu ei saa olla se paikka, jossa rakennetaan perusta uskontojen vastakkainasettelulle tulevaisuudessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

IJ (nimimerkki)

Mitä ihmeen vastakkainasettelua siellä peruskoulun uskonnontunneilla opetetaan? Päin vastoin, vaikka meilläkin oli evankelis-luterilaisen valtiokirkon pastori uskonnonopettajana, vierailimme ahkerasti kaupungistamme löytyvien muiden uskontokuntien tiloissa tutustumassa.

Asian voi nähdä silläkin tapaa, että nykyään yhteiskunta vie vanhemmilta lapset pois suurimmaksi osaksi lasten valveillaoloaikaa - ensin päiväkotiin ja sitten kouluun. Vanhempien mahdollisuus ja aika opettaa uskontoaan lapsilleen kärsii tästä. Siksi perheillä on mielestäni oikeus vaatia uskontonsa opetusta koulussa, ja osin päiväkodeissakin, joissa vähintään pitäisi sallia paikallisten seurakuntien järjestämien kerhojen pitäminen.

Toinen juttu on se, että ymmärtääkseen muita uskontoja, pitäisi ensin ymmärtää omansa. Tulee vähemmän väärinkäsityksiä siitä, mitä uskonto on. Yleensä kristinuskostakin on hämärimmät käsitykset toisaalta höyrähtäneimmillä fundamentalisteilla ja toisaalta kristinuskon ulkopuolisilla julkkisateisteilla.

realisti (nimimerkki)

Kummallista, Ranskassa, jota pidetään sivistysvaltiona, on onnistuttu erottamaan uskonto ja valtio toisistaan.

Siellä on vanhemmilla aikaa kasvattaa lapsiaan uskonnollisiin asioihin.

Käyttäjän kyrohonka kuva
Santeri Kyröhonka

Täytyy tunnustaa, että itselleni oli yllätys, että historian tunteja on vähemmän kuin uskonnonopetusta...

Silloin muinaishistoriassa kun itse olin lukiossa, niin noita hyppytunteja kirosi luokkamme ortodoksit...

Mutt aivan kuten IJ, totesi, meilläkin kävi eri uskontokuntien edustajat esittelemässä uskontoaan, ja kävimme mm. Hare Krishnoihin tutustumassa paikan päällä. Moskeija tutustuminen oli varmaan hieman perinpohjaisempi kuin muilla, johtuen siitä, että imaamin tytär oli samalla luokalla.

Lapsilla ei Suomessa ole uskonnonvapautta. Se on fakta. Jos ev.lut vanhempien lapsi haluaisi elämänkatsomuksen tunneille, se ei onnistu ilman vanhempien lupaa. Mutta aivan samalla tavalla ateistivanhempien lapsi ei pääse uskonnontunneille vaikka haluaisi.

Olen myös eri mieltä siitä, että nykyinen uskonnonopetus ei sopisi nykyaikaan. Miten eri uskontojen ja kulttuurien kanssakäymistä voisi tapahtua, jos ihmiset eivät tuntisi omaa uskontoaan ja kulttuuriaan?

Ateismi on vain yksi ismi. Se ei ole tiede. Tai ainakaan kukaan ei ole vielä todistanut, että Jumalaa ei ole.

IJ (nimimerkki)

Uskonnonopetuksen ja historianopetuksen tuntimääräero ala-asteella johtunee pääosin siitä, että historiaa aloitetaan opettamaan vasta 5:llä luokalla. Muuten varsinainen oppituntimäärä per viikko on varsin pieni kummallakin oppiaineella.

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koul...

Mikko K (nimimerkki)

2# Kummallista ajattelua, että sivistyneisyys johtuisi muka siitä, että uskonto ja valtio on erotettu toisistaan.

realisti (nimimerkki)

" Mutta aivan samalla tavalla ateistivanhempien lapsi ei pääse uskonnontunneille vaikka haluaisi"

pääsee tai jopa joutuu. Minun lapseni ovat kumpikin käyneet koko kouluaikansa uskontotunneilla, vaikka me vanhemmat emme kuulu kirkkoon.

90-luvun lopussa ainakin lapsi piti erikseen ilmoittaa elämäntapaopetukseen, jos sellaista halusi. Opetusta ei siis anneta automaattisesti vanhempien ja lasten siviilirekisterissäolon perusteella.

ja kun koulussa tuli viesti, että "vaikea järjestää elämäntapaopetusta pienelle joukolle", niin päätimme, että olkoon jos kerran on "niin vaikea järjestää".

Tuskin asiasta kuitenkaan suurta vahinkoa on ollut. toinen lapsi (nuori) on ymmärtääkseni ateisti ja toinen uskovainen.

Vapaasti ovat valinneet.

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Jos vihreät vastustaa uskonnonopetusta, niin sen täytyy olla lasten tulevaisuuden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta edullista. Vihreät on vaihtoehdottomuuden ja fanaattisen tulkinnan kannalla. Uskonnonopetus sensijaan on asiallista tietoa siitä missä menee uskonnon ja politiikan raja ja mitä usko ja uskominen merkitsevät.

Vihreille fanaattisuus on luonnollinen olotila ja ihmisen vapaus vastenmielinen samoin kuin perinteinen uskonto ja kaikki mitä se edustaa. Vihreä perkele jatkaa siitä mihin punainen paholainen jätti hommansa sen jälkeen kun tämä paljastui. Siksi vihreän on mahdotonta ymmärtää sivistystä ja vastuuta teoistaan johon mm uskonto pyrkii ihmisiä ohjaamaan. Joskus paremmalla ja joskus huonommalla menestyksellä.

Historianopetuksessa taustalle viritettyä poliittista manipulointia on paljon vaikeampi havaita. Siksi historianopetuksessa voidaan syöttää rankkaa pajunköyttä lähes loputtomiin ennenkuin kukaan ymmärtää mitään. Toisin on uskonnonopetuksessa joka lähes väistämättä laittaa oppilaan miettimään itse. Tämä uskon kyseenalaistaminen ja oppiminen sekä itseluottamuksen ja minäkuvan kehittyminen tekee ihmisestä ihmisen toisin kuin poliittisen tms värityksellä varustetun historiantankkaamisen.

Historianopetus on aina politiikkaa. Siksi kaiketi vihreä haluaa päästä manipuloimaan lapsia. Onkin todennäköistä että vihreä saasta haluaa päästä seuraavaksi kirjoittamaan "oikeaa" historiaa ettei lasten päähän vaan menisi "väärää".

realisti (nimimerkki)

"2# Kummallista ajattelua, että sivistyneisyys johtuisi muka siitä, että uskonto ja valtio on erotettu toisistaan"

kannattaisiko verrata Saudi-Arabiaa tai Ranskaa ? Sivistykseen kuuluu, että ketään ei pakko-opeteta uskonnollisesti.

Tutkija (nimimerkki)

Kun valhe toistetaan riittävän monta kertaa, siitä tulee totuus?

Koulun uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista. Se on oman uskonnon opetusta. Näiden välillä on vissi ero.

Samaan tapaan koulun historianopetus ei ole nationalistista. Se on oman kansan historian opetusta (ts. lähtökohtana on länsimaisten kulttuurien, Euroopan ja Suomen historia).

Suomalaislapselle ei olisi erityistä hyötyä keskittyä vaikkapa Burman historiaan, tai yleiseen maailmanhistoriaan, jossa Suomen historiaa käsiteltäisiin siltä osin kun se on yleisen historian kannalta merkittävää, koska tämä ei auttaisi häntä ymmärtämään, mistä hän tulee ja miksi hänen kotimaansa on sellainen kuin on. Luterilaiselle suomalaislapselle ei olisi erityistä hyötyä keskittyä vaikkapa buddhalaisuuteen, eikä yleiseen uskontotieteeseen jossa luterilaisuutta käsiteltäisiin sen n. 2% verran, minkä se muodostaa maailmanuskontojen jäsenistöstä. Se ei auttaisi häntä ymmärtämään tätä maata, sen kansanluonnetta, historiaa ja perinteitä.

realisti (nimimerkki)

Kyllä koulun opetuksessa lähetään tästä tunnustuksellisuudesta, ainakin jos koulukirjoihin on uskomista.

Samat Jeesuksen palmusunnuntain tapahtumat luetellaan kuin omassakin koulussa 60-luvulla. ehkä tunnutuksellisuus ei ole kuitenkaan niin suurta kuin aiemmin.

minä en sinänsä vastusta uskonnon ja uskontojen opettamista, koska ilman sitä ei hahmota meidän ja muun maailman tapaa elää. Totta kai luterilaisessa maassa tulee kertoa meidän asioista. Ei kuitenkaan niin, että se on ainoa oikea usko

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Koulun historianopetus on nationalistista. Ja käytännössä vielä poliittisnationalistista sekä riippuvaista siitä mikä tai kuka poliittinen toimija on vahvoilla.

Jos olisit vaikka piltti Päivi Lipposen luokalla, saisit taatusti hylätyn sellaisesta suorituksesta josta n 30 vuotta sitten tuli kiitettävä.

Jukka-Pekka Vasara

Tunnustuksellinen uskonnonopetus pois kouluista! Uskontotietoa historian kurssiin ja loput ylimääräiset tunnit vaikapa matematiikan opetukseen. Pakkåruotsin tunnit tietenkin siihen pakolliseen englantiin.

Örkki (nimimerkki)

Mutta entäs maahanmuuttajat? Kyllä maahanmuuttajien lapsille olisi toki järjestettävä tunnustuksellista islamin opetusta.

Käyttäjän kyrohonka kuva
Santeri Kyröhonka

Örkki (#16), muistaakseni se meni niin, että jos koulussa on kolme samaa uskontoa tunnustavaa, ja heidän vanhempansa niin haluavat, niin uskonnonopetus on järjestettävä. Eli huolesi on turha. He saavat opetuksensa. (kuten ortodoksit, katoliset ym)

Örkki (nimimerkki)

#17 Tottakai nyt, mutta voisivatko vihreät oikeasti hyväksyä tunnustuksellisen islamin opetuksen poistamisen maahanmuuttajien lapsilta tulevaisuudessa?

Käyttäjän jyrkikasvi kuva
Jyrki Kasvi
Frank (nimimerkki)

"Neutraaleille, tietoa uskon asemesta tarjoaville elämänkatsomustiedon tunneille päästäkseen lapsen on suostuteltava vanhempansa eroamaan kirkosta."

Sinähän olet kansanedustaja, vieläpä hallituspuolueen sellainen. Mitä konkreettista olet toimessasi tehnyt tuon ilmiselvän epäkohdan, eli valinnavapauden puuttumisen uskonnon/ET:n välillä, korjaamiseksi?
Tuo valinaisuus tavoitteena ei pitäisi edes olla mitenkään epärealistinen, tosin esim. RKP sitä epäilemättä tulee vastustamaan, mutta heillä on omat uskontoon liittymättömät syynsä...

Silurus (nimimerkki)

#0: Uskonnoilla ei ole mitään "annettavaa" toinen toisilleen, eikä varsinkaan järkeä käyttävälle ihmiselle. Kaikki uskonnot pitää laittaa samalle viivalle ja ampua (perustella) kuoliaaksi. Sen jälkeen niiden ruumiit voidaan avata, säilöä formaliiniin ja käyttää opetustarkoituksiin filosofian patologisina väärinymmärryksinä.

Ne ovat olleet varhaisia yrityksiä ja pääsääntöisesti erehdyksiä tutkia filosofiaa, ihmistä ja maailmankaikkeutta; niiden aika on auttamattomasti ohi.

Aapo (nimimerkki)

Jyrki, kyseessähän ei missään nimessä ole lapsen "oman" uskonnon opetus, vaan lapsen vahmempien uskonnon opetus lapselle.

Nihilisti (nimimerkki)

Uskonnot eivät kuulu kouluun, muuta kuin nopeasti läpikäytävänä historian tuntina. Kuinka usein teille on kerrottu, kristinuskon aidosta historiasta? Esimerkiksi siitä, että ainoastaan Konstantinuksen kääntymisen ja kahden ratkaisevan taistelun takia siitä tuli valtauskonto: Kääntyminen tapahtui syystä saada lisää joukkoja ja uskonnoksi se tuli tehokkaana manipulaation välineenä.

Suomi on maa joka on pahasti jäänyt kelkasta, meillä on PAKKOruotsia, lähes pakko uskontoa (jos koulu ei sitä opeta suuresta osasta tulisi varmaankin heti uskomattomia), turhiin koulutuksiin uhrataan hirveitä määriä rahaa, luottaen että ne lisäävät tuottavuutta?

Timo A (nimimerkki)

Hyvä Jyrki! Täyttä asiaa joka sana.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Kiitos plokistasi.

Uskonnottomana äitinä yritin puhuttaa niitä uskonnon opettajia ja antaa koululle työrauhaa, mutta koko homma ei ollut reilua eikä vieläkään. Lapset huomioidaan jo päivähoijjossa sen mukaan, onko mitä uskontoa, voiko osallistua pyhäkouluun tai pittääkö rukkoilla ruokarukkouksia.

Epäkunnioittavaa ja lasta rikkovaa teet niin tai näin, jos et halua lapsellesi semmosta niuhoa uskonnonopastusta ja rukkoiluja. Ja voiko lapset olla yleensäkkään mithään lahkoja.

Kyllä lasten kanssa pitäs olla hellävarainen ja kertoa vähän satuja sieltä sun täälä eikä mitään faktoja vasta kuin joskus 15-vuotiaana aiheesta uskonnot. Sehän on sellaista asiaa aikuisellekki.

siviilitarkkailija (nimimerkki)

Tässä teille vähän lähihistoriaa iltasadun muodossa:

Derkkulan perkeleet kiroaa Jeesuksen.

Derkkula oli maa jota ei enää ole. Derkkulassa ei uskottu Jumalaan ja vielä vähemmän Jeesukseen. Derkkulassa uskottiin historiankirjoitukseen. Se olikin helppoa, koska derkkulassa jokainen joka ei uskonut historiankirjoitukseen vietiin vankilaan ellei sitten onnistunut pakenemaan pois derkkulasta. Derkkulassa eli pääderkku joka sanoi miten homma tehdään tai joudutaan vankilaan tai vielä pahempaa. Derkuilla oli paljon tovereita ympäri maailmaa. Suomessakin oli niitä joiden mielestä Derkkula oli paratiisi tosin kahdesta eri syystä. Oli niitä jotka uskoivat lapsen lailla Derkkulan historiaa ja niitä jotka lomamatkalla kerrankin saivat pimppaa. Vaikka vaan derkkua mutta kuitenkin.

Eräänä päivänä taivaanisä kertoi kalifornialaiselle näyttelijälle että katsottuaan tarpeeksi jumalatonta menoa Derkkulassa, Hän oli saanut tarpeekseen. Kalifornialaisen tupakkamainosnäyttelijän tehtäväksi tulisi lopettaa derkkujen jumalaton meno. Näyttelijä sanoi yes Sir ja ryhtyi hommiin. Derkut nauroivat, takoivat hulluina aseita ja kertoivat kuinka valmiita he olivat käyttämään aseita puolustaakseen Derkkulan historiaa ketä hyvänsä vastaan, joka kehtaisi uhata sitä.

Harmaan kirkon uumenissa kokoontui joukko ihmisiä jotka luottivat Jumalaan. Vastapäätä seisoi joukko valioderkkuja joille oli jo luvattu kultahampaat ja terttu banaaneja jos homma äityisi veriseksi. Jotkut kirkossa olevat kysyivät että miten puhella sellaisen kanssa joka raivosi niin että sylki lensi ja vaati valioderkkuja ampumaan kaikki kirkkoon kokoontuneet ihmiset. Näillä ihmisillä ei ollut mitään muuta kuin usko Jumalaan ja itseensä ja toisiinsa. Valioderkuilla oli iso kasa rumia kuorma-autoja, öljytyt aseet ja määräyksiä, käskyjä ja komentoja...

Niimpä niin...vielä tänäkin päivänä derkut kiroavat Jeesuksen ja kaikki jotka häneen luottavat.

Pasio (nimimerkki)

Tottakai uskontokasvatus kuuluu kouluun, aivan niinkuin kasvatuksessa tulee huomioida muutkin asiat, jotka elinympäristössään pitää ymmärtää. Sitkeähenkinen on tämä jostain menneisyydestä kumpuava näkemys uskonnonopetuksesta, että se on aivopesua ja käännyttämistä. Jos se joskus on ollut sitä, niin se aika on ollutta ja mennyttä. Se käy selville vaikka opetussuunnitelmien perusteista.

Uskonnot ovat osa ihmisten todellisuutta, ja sillä on erilaisia merkityksiä ihmisille. Suvaitsevaisuus vain tuntuu olevan vaikeaa. Useimpia uskontoaiheisia keskusteluja ja niiden argumentointia seuratessa ei voi välttyä ajatukselta, ettei uskontoa/elämänkatsomustietoa taideta liikaa koulussa opettaa.

javs (nimimerkki)

Tästä, uskonnon opetuksen absurdista asemasta ja tarpeesta kriittiseen arviointiin, olen kanssasi, Jyrki, täsmälleen samaa mieltä. Etiikkaa ja moraalia voidaan ja pitää opettaa lapsillemme muilla kuin aivopesun menetelmillä. Uskontojen ja valtion ero on vietävä loppuun saakka, nyt on jääty puolitiehen. Sitä se aivopesu teettää.

Raiwo (nimimerkki)

uskonnonopetus kokonaan pois koulusta, hihhuloikoon ihmiset vapaa-ajallaan! Tilalle voisi tulla liikuntakoulutusta vaikka 3 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa, oppisivat lapset kuntoilun merkityksen vaikka väkisin jotta päästäisiin eroon ylipainosta ja sen tuomista haitoista!

Juppi (nimimerkki)

On se kummallista kun vanhemmat kritisoivat uskonnonnonopetuksesta näin paljon.
Sillä ei ole muuten hihhuloimisen kanssa mitään tekemistä.Kukaan ei ole vielä osoittanut, että uskonnon opettamisella olisi ollut haittaa kenellekään, päinvastoin, on jotain arvoja tähähän arvotyhjiöön tarjota. Ettekö te tosiaan näe, mihin tässä ollaan menossa. Kuka teidät on sokaissut??

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset